Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Habilitering og rehabilitering

Definisjon av habilitering og rehabilitering jf. Forskrift:

"§ 3.Definisjon av habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. Endret ved forskrift 10 april 2018 nr. 556 (i kraft 1 mai 2018)."

Til registeret rapporteres Rehabilitering /habilitering utenfor institusjon og Tidsbegrenset opphold rehabilitering/habilitering i institusjon.

Tabell 3.11.1 viser antall mottakere av habilitering/rehabilitering utenfor institusjon, fordelt etter bistandsbehov og alder.

Tabell 3.11.1 Mottakere av habilitering/rehabilitering utenfor institusjon gjennom året, etter bistandsbehov og alder, 2022

 

Mottakere av habilitering/rehabilitering utenfor institusjon, antall

Bistandsbehov, prosent

  

I alt

Noe/avgrenset

Middels til stort

Omfattende

Uoppgitt

I alt

36 001

100

 34

 37

 27

 2

0-17 år

1 650

100

 20

 29

 48

 4

18-49 år

11 075

100

 44

 33

 21

 2

50-66 år

5 902

100

 38

 35

 25

 2

67-79 år

7 105

100

 32

 41

 26

 2

80-89 år

7 168

100

 28

 42

 28

 2

90 år og over

3 101

100

 19

 43

 37

 1

Kilde: KPR helse og omsorg

Om lag 36 000 personer mottok Habilitering/rehabilitering utenfor institusjon i løpet av 2022, med flest tjenestemottakere i alderen 18-49 år. 48 prosent av mottakerne i aldersgruppen 0-17 år hadde omfattende bistandsbehov i 2022.

Tabell 3.11.3 viser antall mottakere av Tidsbegrenset opphold i institusjon- rehabilitering/habilitering.

Tabell 3.11.3 Mottakere av rehabilitering/habilitering i institusjon gjennom året, etter bistandsbehov og alder, 2022

 

 

Mottakere av Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering

Bistandsbehov, prosent

  

I alt

Noe/avgrenset

Middels til stort

Omfattende

Uoppgitt

Mottakere i alt

16 405

100

 21

 46

 28

 5

0-49 år

336

100

 25

 39

 24

 12

50-66 år

1 586

100

 23

 46

 24

 7

67-79 år

5 348

100

 23

 46

 25

 7

80-89 år

6 225

100

 21

 46

 29

 4

90 år og over

2 910

100

 15

 48

 36

 2

Kilde: KPR helse og omsorg

Rundt 16 000 personer mottok Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering i løpet av 2022, med flest tjenestemottakere i alderen 80-89 år.  Mellom 24 og 36 prosent av tjenestemottakere i hver aldersgruppe var rapportert med omfattende bistandsbehov.

Fordeling av mottakere av Tidsbegrenset opphold i institusjon - rehabilitering/habilitering etter bistandsbehov er relativt lik i alle aldersgrupper i 2022, unntatt aldersgruppen 90 år og over:

  • rundt 20 prosent av tjenestemottakere var rapportert med noe/avgrenset bistandsbehov
  • rundt 40-50 prosent av tjenestemottakere var rapportert med middels/stort bistandsbehov
  • rundt 24-30 prosent var rapportert med omfattende bistandsbehov

Tabellen med antall tjenestemottakere gjennom året viser mange flere personer enn tilsvarende tabell med status per 31. desember i året (tabell 3.11.4):

Tabell 3.11.4 Mottakere av rehabilitering/habilitering i institusjon pr. 31.des., etter bistandsbehov og alder. 2022

 

Mottakere i alt, antall

Bistandsbehov, prosent

  

I alt

Noe/-avgrenset

Middels til stort

Omfattende

Uoppgitt

Mottakere i alt

1 459

100

 15

 50

 27

 8

0-66 år

178

100

 11

 47

 29

 13

67-79 år

477

100

 15

 45

 27

 12

80 år og over

804

100

 16

 52

 27

 4

Kilde: KPR helse og omsorg

Siste faglige endring: 12. desember 2023