Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Prosjektomfang og arbeidsprosess

Dette prosjektet har blitt utført som en del av Deloitte sitt Summer Internship program. Prosjektet er gjennomført i tett dialog med Helsedirektoratet og har blitt fulgt av erfarne prosjektledere og oppdragsansvarlig i Deloitte. Det har i tillegg vært et tett samarbeid med andre aktuelle interessenter, herunder samarbeidsutvalget for klima og miljø i spesialisthelsetjenesten, Sykehusinnkjøp HF, Sykehusbygg HF og Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet er gjennomført basert på et omforent prosjektmandat godkjent av styringsgruppen bestående av representanter fra Helsedirektoratet og Deloitte.

Prosjektet består av to leveranser; en Power BI rapport og dette innsiktsdokumentet. Omfanget er begrenset til spesialisthelsetjenestens klimaregnskap og den dataen gjort tilgjengelig av spesialisthelsetjenesten og samarbeidspartnere. Prosjektet har ikke kartlagt eller beskrevet metode for rapportering av indirekte utslipp (Scope 3), men pekt på viktigheten av å inkludere denne kategorien i klimaregnskapet.

Prosjektet hadde en varighet på 7 uker i perioden juni til august 2022. For å sikre forankring underveis i prosjektet ble det gjennomført jevnlige statusmøter i prosjektgruppen. Sluttleveransen, bestående av innsiktsdokumentet og Power BI rapporten, ble overlevert Helsedirektoratet og presentert i et åpent webinar 18. august 2022. Innsiktsdokumentet ble deretter offentliggjort på Helsedirektoratet sine nettsider. Datamateriale og støttedokumenter ble overført til Helse Sør-Øst for videre oppfølging og utvikling.

Sist faglig oppdatert: 02. september 2022