Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Forord fra prosjektet

Klimaendringene er ifølge WHO ansett som vår tids største trussel mot folkehelsen. Det har derfor blitt pekt på som paradoksalt at helsesektoren, som skal jobbe for å fremme god helse i befolkningen, selv bidrar med betydelige utslipp som igjen har negativ effekt på folkehelsen. Organisasjonen Health Care Without Harm har estimert at helsesektoren utgjør opp mot 5% av de totale klimagassutslippene. Målt per innbygger, er det norske helsevesenet blant de mest utslippsintensive i verden.

Helse- og omsorgsministeren tok høsten 2021 initiativ til at Norge sluttet seg til helseprogrammet ved klimatoppmøtet i Glasgow (COP26). Dette innebærer en forpliktelse overfor egne innbyggere om å arbeide systematisk for lavutslipp i helsesektoren. Norge har gjennom dette forpliktet seg til å evaluere status for klimagassutslipp i helse- og omsorgssektoren. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å følge opp dette arbeidet. Evalueringen vil, sammen med en nasjonal sårbarhetsanalyse relatert til klimaendringer og helse, utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for et veikart som skal bidra til en bærekraftig, lavutslipps helse- og omsorgssektor innen 2050.

De norske klimaforpliktelsene på helsefeltet omfatter hele helse- og omsorgssektoren. De regionale helseforetakene har i tillegg vedtatt et eget, felles mål om 40% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 og klimanøytral drift innen 2045. Helseforetakene har siden 2019 publisert "Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar" som viser status for klimagassutslippene i sektoren.

Dette prosjektet skal bidra til helsesektorens videre arbeid for klimanøytral drift, og er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Summer Internship programmet i regi av Deloitte AS.

Kontaktpersoner Deloitte

Somayeh Bach 
Leder Deloitte helse i Norge
sobach@deloitte.no 
+ 47 996 99 586 

Marte Moen
Leder Bærekraft Deloitte helse
marmoen@deloitte.no
+ 47 906 84 732

Hilde Hammervoll
Team Bærekraft Deloitte helse
hhammervoll@deloitte.no
+47 452 98 100 

Sist faglig oppdatert: 02. september 2022