Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Forord fra Helsedirektoratet

Klima og helse er, og vil bli, en stadig viktigere del av vårt samfunnsoppdrag – både på folkehelseområdet og i utviklingen av de fremtidige helse- og omsorgstjenestene.

Under FN's klimaforhandlinger i Glasgow 2021 sluttet Norge seg til klimakonferansens helseprogram.

Det overordnet målet i helseprogrammet er å bidra til en grønnere helsesektor med en tilpasset helse- og omsorgstjeneste som har:

  • planer for håndtering av klimahendelser og de mer langsiktige virkningene av klimaendringene
  • oversikt over effektive tiltak for forebygging og tilpasning, bl.a. for bygg og kritisk infrastruktur;
  • tilgang til relevante data om klimaendringenes påvirkning på helse, sykelighet og dødelighet;
  • oversikt over utslipp fra spesialisthelsetjenesten
  • kommunale utslippsberegninger som også viser hvor helse- og omsorgstjenester kan redusere utslipp, bl.a. relatert til mattilbud og matsvinn.

Helsedirektoratet fikk i 2022 i oppdrag fra HOD å levere en gjennomgang av status for klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren. Det er anslått at helsesektoren står for om lag 5 prosent av det totale utslippet i Norge. Spesialisthelsetjenesten har siden 2019 laget klimaregnskap på vegne av sektoren gjennom spesialisthelsetjenestens årlige rapport for samfunnsansvar

Sommeren 2022 inngikk Helsedirektoratet en avtale med Deloitte om bistand fra 3 studenter som var i et internship. Studentene har med utgangspunkt i tilgjengelige data, utviklet en publiseringsløsning i PowerBI som viser utslipp fra ved norske sykehus langs en hel rekke ulike dimensjoner. Det er et imponerende arbeid som er utført, og sykehusene selv vil ta dette i bruk og videreutvikle det. Dette arbeidet vil bli ledet og koordinert av Helse Sørøst.

Denne rapporten beskriver styrker og svakheter ved måling av klimagassutslipp, og gir anbefaling for det videre arbeidet. Men allerede nå har vi styringsdata som både sykehus og nasjonale helsemyndigheter kan ta i bruk for å gjennomføre tiltak for en grønnere helsesektor.

Vi vil takke studentene Sander Sørensen, Nora Matre Lynås og Vebjørn Svare som har tatt oss et stort skritt videre i arbeidet med å synliggjøre klimagassutslippene ved norske sykehus, og legge et godt grunnlag for handling.

Siste faglige endring: 02. september 2022