Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Temaer som ikke utredes i denne rapporten

Utredningsoppdraget gjelder juridiske og etiske sider ved etablering av genomsenter og tilhørende registerløsninger. I denne rapporten har Helsedirektoratet derfor avgrenset rammene til vurderinger og anbefalinger knyttet til dette. Det er imidlertid en rekke temaer som er relevante i forbindelse med genomdata og genetiske undersøkelser. I dette kapittelet har vi derfor kort omtalt flere temaer som har en tilgrensning til dette utredningsoppdraget og som vi vurderer at det kan være behov for å utrede videre.

5.1. Deling av funn til slektninger

5.2. Genomdata fra barn

5.3. Representativitet av genomdata fra sårbare grupper, minoriteter og urfolk

5.4. Hvordan bioteknologiloven beskytter genomdata

5.5. Tilgjengeliggjøring av genomdata til helsenæring

Siste faglige endring: 14. februar 2024