Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.5Tilgjengeliggjøring av genomdata til helsenæring

Tilgang til helse- og personopplysninger for forskning og innovasjon er viktig for å kunne utvikle tjenestetilbudet innenfor persontilpasset medisin. Strategi for persontilpasset medisin 2023–2030 peker på behovet for samarbeid mellom helsetjeneste og helsenæring. 

Det bør ses nærmere på eksempelvis vilkår for tilgjengeliggjøring av genomdata og andre helsedata til næringsutvikling, og om det bør stilles særskilte vilkår som eksempelvis "benefit sharing" eller lignende til kommersielle aktører som får tilgang til slike data. Dette bør tas med i de videre prosessene knyttet til etablering av genomsenter med tilhørende registerløsninger.

Siste faglige endring: 14. februar 2024