Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.3Representativitet av genomdata fra sårbare grupper, minoriteter og urfolk

Genomdata reiser særskilte problemstillinger for befolkningsgrupper gjennom kunnskap om genetisk opphav som kan skille seg fra kulturell identitet. I forbindelse med utviklingen av arbeidet med persontilpasset medisin planlegger Helsedirektoratet innledende kontakt med Sametinget[145]. Hensikten er at vi i felleskap kan finne frem til egnet måte å samarbeide om dette temaet.

Sametinget og Senter for samisk helseforskning har utgitt etiske retningslinjer for samisk helseforskning. Retningslinjene skal styrke samers kollektive rettigheter som urfolk i helseforskningsprosjekter. Etiske retningslinjer for samisk helseforskning ble vedtatt av Sametinget i 2019. Myndigheten til å gi et samisk kollektivt samtykke er delegert til en Sakkyndig etisk komité[146].

I 1+ Million Genomes er det under utarbeidelse en egen retningslinje for bruk av data fra sårbare grupper og Genomics England har et eget program om å sørge for representative data fra ulike grupper[147]. Representanter for det norske arbeidet har hatt noe kontakt med det samiske forskningsmiljøet for å kartlegge problemstillinger.

Helsedirektoratet anbefaler at det arbeides videre med dette i temaet i tilknytning til etablering av genomregister og bruk av genomdata.

Siste faglige endring: 14. februar 2024