Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Problemstilling

Ved oppstart av evalueringen ble oppdraget gitt i PROP 1S 2019-2020 kap. post 0770.21 gjennomgått, og omfang m.m. ble avklart med Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet hadde i utgangspunktet formulert fire overordnede spørsmål:

  1. Hva var intensjonen og bakgrunnen for ordningen?
  2. Har den svart på 1?
  3. Hvis ikke, hvorfor?
  4. Eksisterer 1 fremdeles og kan 1 oppfylles på en annen eller bedre måte?

Disse er omformulert til følgende problemstillinger for evalueringen:

  • Hva var intensjonen og bakgrunnen for etablering av ordningen integrert dobbeltkompetanseutdanning i odontologi?
  • I hvor stor grad vil det som var intensjonen med ordningen bli oppnådd?
  • Hvis intensjonen ikke eller i liten grad blir innfridd, hva kan være årsakene til det?
  • Hvilke endringer, andre tiltak eller ordninger foreslås for å dekke framtidig behov for dobbeltkompetente tannleger ved de odontologiske lærestedene og de regionale odontologiske kompetansesentrene?

 

 

Sist faglig oppdatert: 05. september 2022