Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Innbyggeres forventninger for fremtiden

Innbyggerne er bedt om å skrive inn innspill knyttet til digitalisering av helsetjenestene. Sammen med innspill fra innbyggere som ønsker seg flere tjenester enn de har tilgang til i dag (figur 3.24), gir dette en pekepinn på innbyggernes forventninger for fremtiden.  

Figur 3.26 Har du andre innspill knyttet til digitalisering av helsetjenestene? (2021-2023) Kodet, åpent spørsmål

«Det haster med utvikling, utrulling og bredding av slike tjenester!»

 

«Håper at digital tilgang til lab og røntgensvar kommer på plass for alle, og ikke minst digital kommunikasjon mellom helseregionene.»

 

 «Virker som helse er litt bakpå sammenliknet med andre offentlige etater. Sikkert gode grunner til det, men skulle ønske mer ble digitalisert i et større tempo.»

 

«Mitt inntrykk er at digitalisering til dels brukes for å kunne redusere bruk av helsepersonell. Da går det ut over tjenesten.»

 

130 respondenter har lagt inn svar i fritekst i 2023. Svarene er kodet (gruppert) i figur 3.26. Digitale innkallinger / bestillinger (21 %) er et innspill som går igjen blant innbyggerne. Videre spiller innbyggerne inn forventninger om bedre tekniske løsninger (15 %) og at det er for mye digitalisering (12 %) i 2023. Annet-svar som ikke er kodet strekker seg fra kommentarer om å få tidligere håndskrevne journaler digitalisert til sømløse tjenester mellom kommunene. I 2022 var det mest utbredt med innspill om bedre tekniske løsninger og felles nasjonalt system. Merk at det er små baser på dette spørsmålet i 2023 (n=130), dvs. oppgitte andeler består av begrenset antall svar. Tilsvarende gjelder også for tidligere undersøkelsesår.  

Også Nordic eHealth Research Network (NeRN) undersøker innbyggernes forventninger til fremtiden og effekter av digitalisering via en nordisk innbyggerundersøkelse om e-helse. De finner at 49 % av innbyggerne i Norge er enig i påstanden «Digitalisering av helsetjenestene kan hjelpe å løse de strukturelle utfordringene vi står overfor (f.eks. mangel på helsepersonell, ressurser mv.)» i 2023.[47] Resultater for de øvrige nordiske landene spenner fra 42 % enig-andel i Danmark til 67 % enig på Island.  

 

[47]Eriksen, J., Hjermitslev, C. B., Tuulikki, V., Hardardóttir, G. A., Koch, S., Faxvaag, A., Kyytsönen, M., Viitanen, J., Lintvedt, O., Pedersen, R., Vimarlund, V., Nordheim, E. S., Reponen, J., Nøhr, C.  (2023), A Nordic survey to monitor citizens use and experience with eHealth. Nordic Council of Ministers. TemaNord 2023:541

Siste faglige endring: 09. februar 2024