Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Vurdering av tilbudet om helsetjenester og samarbeid med andre

Samarbeid

Kommuner med fengsel bes vurdere forhold ved fengselshelsetjenesten i sin kommune på en skala fra 4 til 1, hvor 4 er helt uenig og 1 er helt enig i påstandene. Samarbeid helsetjenesten og samarbeidsparter vurdert:

graf-samarbeid-helsetjenesten.jpg

Spørsmålstillingene:

39.6 – samarbeid med fastlege ved løslatelse fungerer godt
39.5 – samarbeid med NAV rundt løslatelse fungerer godt
39.4 – samarbeid kriminalomsorgen ved løslatelse fungerer godt
39.3 - samarbeid med kriminalomsorgen under soning fungerer godt
39.2 - samarbeid spesialisthelsetjenesten for psykisk helse
39.1 – samarbeid med spesialisthelsetjenesten innenfor rusomsorg

 

Siste faglige endring: 15. september 2019