Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Helsetjenestens tilbud til innsatte i fengsel

Innkomstsamtaler

Helsedirektoratet anbefaler at innkomstsamtale gjennomføres i løpet av kort tid etter innsettelse. Det anbefales at innsatte informeres om rett til tannhelsetjenester i denne samtalen.

Hvor raskt etter innsettelse gjennomføres innkomstsamtale:

Innen et døgn Innen 2-3 dager Innen 4-7 dager
33 8 6

 

Innen et døgn: her svarer helsetjenesten i 9 av 47 fengsel 0-12 timer og i 24 fengsel 13-24 timer. Det er 43 kommuner / 47 fengsel som har svart.

Individuell plan

Det kan være hensiktsmessig at det opprettes en individuell plan i fengselet med målsetting om at denne skal overføres til hjemkommune ved løslatelse. Hjemkommunen bør samarbeide om dette i god tid før løslatelse.

Spørsmålstillingen er hvor mange som hadde individuelle planer som ble opprettet av helsetjenesten i fengselet / hadde ved innsettelse:

 

2015 2016 2017 2018
26/118 61/172 60/151 65/166

 

Helsetjenesten i 46 av 47 fengsel har svart (42 kommuner). Antall nyinnsettelser i 2018 var 7248 (kriminalomsorgen.no) 55 % av alle innsatte løslates innen 90 dager, hvorav 20 % løslates innen 30 dager.

Dette reduserer muligheten for å jobbe med IP. Innsatte overføres mellom fengsel og kan være registrert av helsetjenesten i flere fengsel eller kommuner.

Legemiddelhåndtering

På spørsmål om fengselsbetjenter brukes til utdeling av medisiner svarer 25 "alltid", 19 "ofte" og 2 "av og til". Det er svart for 47 fengsel.

Når det gjelder opplæring i legemiddelhåndtering svarer helsetjenesten i 43 fengsel "ja". En kommune svarer at fengselsledelsen har ansvar et for den opplæringen, en kommune benytter Apotek 1 og en kommune benytter farmasøyt.

Behov for og bruk av tolk

En kommune har ikke svart på spørsmålene om behov for tolk og tolkebruk.

«Hvor ofte opplever fengselshelsetjenesten at det er behov for tolk til innsatte?»:

Aldri Hver måned Ukentlig Daglig
5 30 8 1

Spørsmålet er besvart av 42 kommuner / 46 fengsel.

«Hvor ofte benytter fengselshelsetjenesten tolk (inkludert telefontolking, videotolkning) i konsultasjon med innsatte?»:

Aldri Hver måned Ukentlig Daglig
9 25 9 1

En kommune rapporterer om ukentlig behov, men svarer at de aldri bruker tolk. To kommuner rapporterer om ukentlig behov for tolk, og rapporterer at de bruker tolk månedlig. Spørsmålet er besvart av 42 kommuner / 46 fengsel.

Smittsomme sykdommer

Internasjonalt samarbeid om helsetjenester til innsatte omhandler i stor grad smittsomme sykdommer hos innsatte, forebygging og behandling. Dette gjelder Hepatitt B og C, HIV og tuberkulose. Nasjonalt finnes ingen statistikk på smittsomme sykdommer hvor innsatte i fengsel er skilt ut. Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) skiller ikke ut innsatte i fengsel som egen gruppe.

Antall kommuner som har svart nei på spørsmålet om det er rutiner for å tilby testing:

Hepatitt C Hepatitt B HIV SOS TBC
2 3 2 3 12 (en vet ikke)

Helsetjenesten i 45 fengsel har rutiner for tuberkuloseundersøkelse etter forskrift om tuberkulosekontroll.

  • Hepatitt C – helsetjenesten i 44 av 47 fengsel har rutiner for å tilby undersøkelse.
  • Hepatitt B - helsetjenesten i 43 av 47 fengsel har rutiner for å tilby undersøkelse.
  • HIV - helsetjenesten i 44 av 47 fengsel har rutiner for å tilby undersøkelse.
  • SOS (seksuelt overførbare sykdommer) - helsetjenesten i 44 fengsel har rutiner for å tilby undersøkelse.
  • Tuberkulose – helsetjenesten i 35 av 47 fengsel har rutiner for tuberkuloseundersøkelse.

Bruk av legevakt

Det etterspørres hvor ofte legevakt kontaktes for innsatte i fengsel. Dette spørsmålet er nytt for 2018 og flere svarer at tall de oppgir er usikre og at helsetjenesten ikke har rutiner for register dette. Som regel kontaktes legevakt når helsetjenesten ikke er tilstede i fengselet.

Helsetjenesten i 16 av 47 fengsel har ikke svart på spørsmålet. Til sammen oppgis det legevakt er kontaktet 873 ganger.

Legevakt benyttes på kveld, i helg og på helligdag når fengselshelsetjenesten ikke er tilstede.

Siste faglige endring: 15. september 2019