Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Helsepersonell – bemanning og kompetanse

Bemanning

Helsedirektoratets anbefaling er at helsepersonell er til stede i fengselet til faste tider. Nær alle kommuner har lege og sykepleier tilgjengelig i fengselet.

Det kartlegges årlig antall timer pr. uke for lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, vernepleier og fysioterapeut.

Type personell Uketimer 2014 Uketimer 2015 Uketimer 2016 Uketimer 2017 Uketimer 2018
Lege 519,5 500,5 479,5 502,3 482
Sykepleier 1636,9 1666,75 1597 1257,8 1298,2
Sykepleier med spesialutdanning i rus/psykisk helse 2209,35 2361,5 2170,2 2209 2327,2
Fysioterapeut 341 423 375,4 445,3 401,5

 

Det er lege tilgjengelig i alle fengsel – 47 leger. En kommune svarer at lege er tilgjengelig annenhver uke i 7,5 time.

Forøvrig varierer tiden de er tilstede fra 2 (Kragerø fengsel) til 52 timer pr uke (Ullersmo fengsel).

  • Det er 60 sykepleiere uten spesialutdanning som er tilgjengelig i fengsel.
  • Det er 89 sykepleiere med utdanning i rus/psykisk helse tilgjengelig i fengsel.
  • Det er sykepleier tilstede i alle fengsel unntatt i ungdomsenheten i Eidsvoll. Her er det lege.

Antall vernepleiere – 8 / 228 timer pr. uke. 5 av 43 av kommuner har vernepleier tilgjengelig i fengslet i tillegg til sykepleier.

Annet personell – helsesekretær i to fengsel, gestaltterapeut i et fengsel.

Det er fysioterapeut for innsatte i 31 av 47 fengsel.

Psykolog/psykiater

I 2016 svarte en kommune at det var kommunal psykolog tilgjengelig i fengselet. I 2017 svarer alle kommuner nei på at kommunal psykolog er tilgjengelig for innsatte. For 2018 svarer 3 av 43 kommuner at det er kommunal psykolog tilgjengelig for innsatte. Dette gjelder 3 av 47 fengsel.

Spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig med psykolog/psykiater i 29 av 47 fengsel. Det varierer hvor ofte og hvor mange timer. Tre kommuner svarer at spesialisthelsetjenesten er tilstede ved behov. Et fengsel svarer at spesialisthelsetjenesten er tilstede en gang per måned. For øvrige er tilstedeværelsen fra 3 til 150 (Ullersmo) timer pr uke.

Til sammen 17 kommuner av 43 benytter kommunal rus/psykiatritjeneste til innsatte i fengsel. Tilbudet gis i 17 av 47 fengsel. I 9 av de fengslene hvor spesialisthelsetjenesten ikke er tilstede benyttes den kommunale rus/psykiatritjenesten.

For 8 av 47 fengsel er det ikke psykolog, psykiater fra spesialisthelsetjenesten, heller ikke kommunal psykolog. I disse fengslene er heller ikke kommunal rus/psykiatritjeneste tilgjengelig.

Siste faglige endring: 15. september 2019