Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapport 2018

Innsatte i fengsel har samme rettigheter til et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester som befolkningen for øvrig. Innsatte skal gis et helsetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering.

Kommuner med fengsel har et lovhjemlet ansvar for helse- og omsorgstjenester til innsatte. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9: "I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for de innsatte”, jf. § 3-1.Helse- og omsorgstjenestene skal være forsvarlige (khol) § 4-1.

Fylkeskommunen har ansvaret for tilbud om tannhelsetjeneste. De regionale helseforetakene har ansvar for spesialisthelsetjenester til innsatte i fengsel.

Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene slår fast at kommunene har det administrative og faglige ansvaret for helse- og omsorgstjenesten i fengsel, innenfor de rammer som følger av lover og forskrifter. Kommuner og fylkeskommuner med fengsel får årlig et tilskudd over Statsbudsjettets kap.762 post 61 til helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte. Tilskuddet er ikke ment å skulle fullfinansiere tjenestene.

Helsedirektoratet forholder seg til de kommunene som har fengsel. Organisering av fengsel i Kriminalomsorgen er administrert slik at et fengsel kan ha avdelinger i flere kommuner. Antall fengsel i Kriminalomsorgen blir derfor forskjellig fra antall kommuner som har fengsel.

For 2018 fikk følgende kommuner med fengsel tilskudd:

Arendal kommune
Arendal avd. Evje og Hornes kommune
Arendal avd. Kleivengrenda, Fyresdal kommune
Bastøy og Nordre Vestfold avd. Horten, Horten kommune
Bergen og Bjørgvin fengsel, Bergen kommune
Bodø kommune
Bodø avd. Fauske, Fauske kommune
Bredtveit og Oslo fengsel, Oslo kommune
Drammen
Eidsvoll ungdomsenhet enhet, Eidsvoll kommune
Halden
Hassel, Øvre Eiker
Haugesund
Hedmark fengsel, avd Bruvoll Nord-Odal, Nord-Odal kommune
Hedmark fengsel, avd Hamar
Hedmark fengsel Stange, avd Ilseng, Stange kommune
Hustad, Fræna kommune
Ila, Bærum
Indre Østfold Eidsberg( Eidsbeg og Trøgstad er en kommune; Indre Østfold fra 2020)
Indre Østfold Trøgstad
Kongsvinger
Kristiansand
Mosjøen Vefsn kommune
Nordre Vestfold fengsel, avd Hof, Holmestrand kommune
Ravneberget og Sarpsborg fengsel, Sarpsborg kommune
Ringerike
Sandefjord
Sandeid, Vindafjord kommune
Sem og Søndre Vestfold Berg, Tønsberg kommune
Stavanger
Søndre Vestfold fengsel, avd Larvik
Telemark fengsel, avd Kragerø
Telemark fengsel, avd Skien
Tromsø
Trondheim
Ullersmo, Ullensaker kommune
Vadsø
Verdal
Vest-Oppland, Gjøvik
Vest-Oppland, Vestre Slidre
Vik
Ålesund
Åna, Hå kommune

Alle fylkeskommuner fikk tilskudd til tannhelsetjenester til innsatte.

Kommuner med fengsel rapporterer årlig til Helsedirektoratet. «Årsrapport 2018 for helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel» er kommunenes rapportering. Elektronisk kartleggingsskjema sendes ut årlig. For 2018 er det mottatt svar fra helsetjenesten i 43 kommuner med fengsel. Noen kommuner har flere fengsel. Helsedirektoratet gir tilskudd til 43 kommuner / 47 fengsel.

I kapittel 9 er det tatt inn kommentarer fra svarskjemaene. Disse gir et bilde av utfordringer med nye spørsmål i kartleggingen for 2018, samt et godt bilde av tilbud om helsetjenester til innsatte og hvordan fengselshelsetjenesten arbeider.

Økonomi

Kommuner og fylkeskommuner får årlig et øremerket tilskudd. For 2018 ble det over statsbudsjettets kapittel 762 post 61 bevilget 166 218 000 kroner. Av dette ble det utbetalt 20 090 170 mill. kroner til fylkeskommuner og 146 127 830 mill. kroner til kommuner. Kommuner og fylkeskommuner oppga 5 218 819 kroner ubrukt for 2018.

Siste faglige endring: 15. september 2019