Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.6. Andre kostnader tilknyttet allmennlegetjenesten

Det finnes flere tilskuddsordninger som understøtter kommunenes ansvar for allmennlegetjenesten. Tabellen nedenfor viser utbetalt beløp til kommunene for 2019 til 2021. Tilskuddsordningene forvaltes av Helsedirektoratet og data er hentet fra direktoratets saksbehandlingssystem for tilskudd, TIFO.

I 2021 ble det utbetalt 400 mill. kroner i tilskudd som gjelder allmennlegetjenesten til kommunene. Dette er en økning på omtrent 50 prosent fra 2020. Økningen skyldes i hovedsak en økning i tilskudd til ALIS-kontor og ALIS-avtaler, samt økning i LIS1-tilskudd til nye LIS1-stillinger i kommunene.

Tabell 4.7. Andre tilskuddsordninger rettet mot kommunale allmennlegetjenester. Tall i mill. kroner.

 

Utgifter i løpende priser.
mill. kroner

Tilskuddsordning

2019

2020

2021

Veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

6

1

 

Reise- og flytteutgifter for leger i del 1 av spesialistutdanningen og fysioterapeuter i turnus

1

1

2

Kommuner som mottar lege i spesialisering del 1 (LIS1)

126

126

160

Rekruttering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsvansker

64

38

 

Primærhelseteam

45

55

55

Pilotprosjekt på legevaktfeltet

7

11

9

Allmennmedisin - veiledning av LIS3 i ny ordning

2

7

21

ALIS-avtaler for fastleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet

10

16

88

ALIS-kontor

 

10

22

ALIS-avtaler for fast ansatte fastleger og fastlegevikarer ansatt i kommunen utover et års varighet

 

 

42

Pilot for utprøving av digitalt triageringsverktøy

 

 

1

Sum tilskudd

261

266

400

Sist faglig oppdatert: 19. mai 2022