Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.5Utgifter til legevakt

Kommunene har ansvar for å tilby legevaktordning som sikrer behov for øyeblikkelig hjelp. Kommunene skal dekke kostnader til driften av legevaktene. Det finnes i dag ingen samlet oversikt over kommunenes samlede kostnader til drift av legevaktstjenesten. Tall for refusjoner og pasientbetaling for legevakt er hentet fra KUHR-databasen og framgår av tabell nedenfor. Refusjoner fra folketrygden for legevakt har økt med nærmere 40 prosent fra 2020 til 2021. Samlet for refusjoner og pasientbetaling har det vært en kostnadsvekst på 32,3 prosent.

Tabell 4.5 Refusjoner og pasientbetaling for legevakt. Tall i mill. kroner, løpende priser.

 

Utgifter i løpende priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2020-2021

2019-2021

Refusjoner

       

 

Takstrefusjoner

501

541

667

23,2

33,2

Refusjon frikortegenandeler

76

71

91

27,8

19,8

Refusjon øvrige egenandeler

115

270

477

76,4

316,3

Refusjon L-takster NAV

2

1

2

4,9

-16,5

Sum refusjoner

693

885

1237

39,8

78,4

Pasientbetaling

       

 

Egenandeler

224

191

191

0,1

-14,7

Egenbetaling

16

15

15

-0,3

-6,6

Sum pasientbetaling

240

206

206

0,1

-14,1

Sum totalt

933

1091

1443

32,3

54,6

Dersom legen er fastlønnet vil refusjoner og pasientbetaling tilfalle kommunen, og for næringsdrivende leger som har legevaktstjeneste vil refusjoner og pasientbetaling tilfalle legen med mindre annet er avtalt. I 2021 ble 65 prosent av refusjoner og pasientbetaling utbetalt til kommunene og 35 prosent til næringsdrivende leger. I 2020 utgjorde næringsdrivendes andel 47 prosent.

Tabell 4.6. Utgifter legevakt fordelt mellom fastlønnede og næringsdrivende leger. Tall i mill. kroner.

 

Utgifter 2021

Andel i prosent

 

Fastlønnet

Næringsdrivende

Totalt

Fastlønnet

Næringsdrivende

Refusjoner

835

402

1 237

68

32

Pasientbetaling

100

106

206

49

51

Sum

935

508

1 443

65

35

Siste faglige endring: 19. mai 2022