Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Utgifter til kommunalt ansatte LIS1-leger

For leger i spesialisering del 1 (LIS1) inngår seks måneders tjeneste i den kommunale helse og omsorgstjenesten. Lønn til LIS1 fastsettes gjennom forhandlinger med partene, og utbetales av kommunen. Takstrefusjoner og pasientbetaling tilfaller kommunen som legen er ansatt i. Kommunens eventuelle merkostnader knyttet til LIS1 stillinger vil avhenge av flere faktorer, blant annet den enkeltes LIS1-leges inntekter knyttet til takstrefusjoner og egenandeler, øremerkede tilskudd til kommunene, fravær fra praksis relatert til deltakelse på obligatoriske kurs, utgifter til kontor med mer. Tall for kommunenes faktiske utgifter, har Helsedirektoratet ikke innhentet data for. Tall for refusjoner og pasientbetaling er hentet fra KUHR og framgår av Tabell 4.4. Refusjoner og pasientbetaling for LIS1-leger utgjorde 202 mill. kroner i 2021, noe som er en økning med 16,0 prosent fra 2020.

Tabell 4.4. Refusjoner og pasientbetaling for LIS1-leger. Tall i mill. kroner, løpende priser.

 

Utgifter i løpende priser. Mill. kroner

Endring i prosent

 

2019

2020

2021

2020-2021

2019-2021

Refusjoner

 

 

 

 

 

Takstrefusjoner

81

76

90

17,8

10,9

Refusjon frikortegenandeler

18

16

23

42

30,2

Refusjon øvrige egenandeler

17

19

23

23,5

32,4

Refusjon L-takster NAV

3

3

3

19,5

9,8

Sum refusjoner

119

114

139

22,3

16,9

Pasientbetaling

 

 

 

 

 

Egenandeler

65

56

59

4,3

-9,6

Egenbetaling

5

4

4

2,4

-5,4

Sum pasientbetaling

70

61

63

4,2

-9,4

Sum totalt

189

175

202

16

7,2

Siste faglige endring: 19. mai 2022