Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.5Stabil bruk av sykebesøk

I 2021 var det 10 prosent flere sykebesøk av fastlege sammenlignet med 2019 målt i absolutte tall. Fra forrige år, 2020, har det vært en nedgang på 17 prosent. Det var forhøyet bruk av sykebesøk i 2020, noe som muligens kan forklares av pandemien.

Målt per innbygger har antall sykebesøk av fastlege vært stabil på rundt 2 sykebesøk per 100 innbygger siden 2017. De eldste over 80 år har langt oftere sykebesøk av fastlege enn øvrige aldersgrupper (Figur 8.14). Også i absolutte tall (se vedlegg Tabell V23) var det flest sykebesøk til eldre.

Figur 8.14. Antall sykebesøk av fastlege per 100 innbyggere for aldersgrupper, 2019-2021.
Figur 8.14. Antall sykebesøk av fastlege per 100 innbyggere for aldersgrupper, 2019-2021.
Kilde: KPR.

Sykebesøk til eldre er noe lavere i de største kommunene samlet sett (Figur 8.15). Sammenlignet med 2019 har raten for sykebesøk av fastlege vært ganske stabil.

Figur 8.15. Antall sykebesøk av fastlege per 100 innbyggere for aldersgruppene 60-79 år og de over 80 år og kommunestørrelse, 2019-2021.
Figur 8.15. Antall sykebesøk av fastlege per 100 innbyggere for aldersgruppene 60-79 år og de over 80 år og kommunestørrelse, 2019-2021.
Kilde: KPR. 

I 2021 var det 12 prosent flere sykebesøk av legevakt sammenlignet med 2019. Fra forrige år, 2020, har det vært en nedgang på 3 prosent.

Målt per innbygger var antall sykebesøk utført av legevakt relativt stabil fra 2019 til 2021 (Figur 8.16). Man vet fra tidligere rapporter [52] at sykebesøk er en type kontakt som i hovedsak tilbys eldre. Dette ser man i tallene her også.

Figur 8.16. Antall sykebesøk av legevakt per 100 innbyggere for aldersgrupper, 2019-2021.
Figur 8.16. Antall sykebesøk av legevakt per 100 innbyggere for aldersgrupper, 2019-2021.
Kilde: KPR. 

For innbyggere over 60 år finner man mest bruk av sykebesøk av legevakt i de aller minste kommunene (Figur 8.17). For de mellom 60 og 79 år har de minste kommunene samlet rundt 6 sykebesøk per 100 innbyggere i 2021. For de eldste, de over 80 år, har de minste kommunene 28 sykebesøk per 100 innbyggere.

Kommuner med færre enn 2000 innbyggere har høyere bruk av legevakt blant eldre enn andre kommuner (som gruppe). Dette samsvarer med funn gjort i Ekspertgruppe Legevakt sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet [53].

Figur 8.17. Antall sykebesøk av legevakt per 100 innbyggere for aldersgruppene 60-79 år og de over 80 år og kommunestørrelse, 2019-2021.
Figur 8.17. Antall sykebesøk av legevakt per 100 innbyggere for aldersgruppene 60-79 år og de over 80 år og kommunestørrelse, 2019-2021.
Kilde: KPR.

 

Fotnoter

[52] Årsstatistikk for legevakt 2020. Rapport nr.2-2021. NORCE.

[53] Kartlegging av situasjonen i dagens legevaktordning (regjeringen.no).

Siste faglige endring: 19. mai 2022