Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.4Høy konsultasjonsrate kveld for legevakt ved lav sentralitet

Nedenfor sammenlignes konsultasjonsratene på legevakt i kommuner med høy sentralitet med kommuner med lav sentralitet i henhold til SSB sin sentralitetsindeks. Fordi e-konsultasjoner kun utgjorde 3,7 prosent av alle konsultasjoner ved legevakt i 2021 ser vi på alle konsultasjoner samlet.

Konsultasjonsraten hos legevakt på dagtid er høyest i kommuner med høy sentralitet, mens konsultasjonsraten på kveldstid er høyest i kommuner med lav sentralitet (Figur 8.12).

I 2021 ble det gjennomført 4 konsultasjoner per 100 innbyggere på dagtid i kommuner med høy sentralitet sammenlignet med 2,6 konsultasjoner i kommuner med lav sentralitet.

Raten for kveldskonsultasjoner var den samme i 2019 og 2021 i kommuner med lav sentralitet (lavere i 2020). I kommuner med høy sentralitet var konsultasjonsraten blitt noe redusert i denne perioden.

Figur 8.12. Antall konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt* inkludert e-konsultasjoner hos legevakt per 100 innbyggere. For kommuner med høy og lav sentralitetsindeks totalt for Norge.
Figur 8.12. Antall konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt* inkludert e-konsultasjoner hos legevakt per 100 innbyggere. For kommuner med høy og lav sentralitetsindeks totalt for Norge.
Kilde: KPR.
*Tall over søyler viser verdi for total.

Konsultasjonsraten hos legevakt på dagtid økte for alle aldersgrupper fra 2019 til 2021. Unntaket er de eldste i kommuner med høy sentralitet (Figur 8.13). De eldste i de mest sentraliserte kommunene hadde flest konsultasjoner på dagtid målt per 100 innbygger.

Bruken av legevakt på kveld er høyest i kommuner med lav sentralitet. 

Figur 8.13. Antall konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt* inkludert e-konsultasjoner hos legevakt per 100 innbyggere. For kommuner med høy og lav sentralitetsindeks og aldersgrupper innenfor hver av gruppene, 2019-2021.
Figur 8.13. Antall konsultasjoner på dagtid, kveldstid og totalt* inkludert e-konsultasjoner hos legevakt per 100 innbyggere. For kommuner med høy og lav sentralitetsindeks og aldersgrupper innenfor hver av gruppene, 2019-2021.
Kilde: KPR.
*Tall over søyler viser verdi for total.

Siste faglige endring: 19. mai 2022