Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.3Høyest bruk av e-konsultasjon med legevakt for de eldste

Totalt antall konsultasjoner (inkludert e-konsultasjoner) ved legevaktene har gått ned med 3 prosent fra 2019 til 2021 (se vedlegg Tabell V24). Målt per innbygger har antall konsultasjoner (inkludert e-konsultasjoner) vært uforandret for samme periode, 24 konsultasjoner per 100 innbygger.

For å gjøre det lettere å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene under pandemien ble det fra 16. mars 2020 tillatt å bruke takst for e-konsultasjon (2ae) ved legevakt. Dette inkluderer også telefonkonsultasjoner. Fra 21. juli 2021 ble denne taksten ved legevakten avviklet for deretter å bli gjeninnført 1. desember 2021. Sammenligner man bruk av taksten mellom 2020 og 2021 vil ulikt antall måneder taksten har vært tillatt brukt påvirke tallene.

De eldste hadde i 2021 flest e-konsultasjoner (inkludert telefonkonsultasjoner) ved legevakten (høyest antall konsultasjoner per 100 innbygger) (Figur 8.10). Dette skyldes en høy rate for e-konsultasjoner på kveld og mye bruk av tverrfaglige e-konsultasjoner. I absolutte tall utgjør konsultasjoner med personer over 80 år likevel bare 9 prosent av totalt antall konsultasjoner på legevakt.

Figur 8.10. Antall e-konsultasjoner dag, e-konsultasjoner kveld, tverrfaglige e-konsultasjoner og totalt antall e-konsultasjoner hos legevakt per 100 innbyggere for aldersgrupper og Norge totalt, 2021.
Figur 8.10. Antall e-konsultasjoner dag, e-konsultasjoner kveld, tverrfaglige e-konsultasjoner og totalt antall e-konsultasjoner hos legevakt per 100 innbyggere for aldersgrupper og Norge totalt, 2021.
Kilde: KPR.
*E-konsultasjon ved legevakt ble tatt i bruk 8.april 2020 som en følge av pandemien. Fra 1.juli 2021 ble det ikke tillatt med e-konsultasjon ved legevakt. Deretter ble det tillatt igjen fra 1.desember 2021.

Målt per innbygger er antall e-konsultasjoner (inklusive telefonkonsultasjon) med legevakt på kveld og antall tverrfaglige e-konsultasjoner synkende med kommunestørrelse (Figur 8.10). For e-konsultasjoner på dagtid ser man motsatt mønster, der er bruken mest utbredt i de største kommunene (over 10 000 innbyggere). Raten for e-konsultasjoner med legevakt (dag, kveld og tverrfaglig) minsker med kommunestørrelse for alle aldersgrupper.

Figur 8.11. Antall e-konsultasjoner dag, e-konsultasjoner kveld, tverrfaglige e-konsultasjoner og totalt e-konsultasjoner* hos legevakt per 100 innbyggere fordelt på kommunestørrelse og aldersgrupper, 2021.
Figur 8.11. Antall e-konsultasjoner dag, e-konsultasjoner kveld, tverrfaglige e-konsultasjoner og totalt e-konsultasjoner* hos legevakt per 100 innbyggere fordelt på kommunestørrelse og aldersgrupper, 2021.
Kilde: KPR.
*Tall over søyler viser verdi for total.

 

 

 

Siste faglige endring: 19. mai 2022