Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.8Samhandling mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten

Fra 1. juli 2019 ble det innført en ny takst (1j) for kontakt mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten. Taksten skal dekke nødvendig dialog mellom fastlegen eller stedfortreder og lege i spesialisthelsetjenesten. Den kan ikke kreves for elektronisk oversendelse av henvisning eller epikrise, og kan heller ikke kombineres med takst for konsultasjon. Tallene sier noe om bruken av denne typen kontakt, ikke noe om innhold eller effekt.

Figur 8.24 viser at bruken av taksten økte fra 2019 til 2020, for deretter å holde seg stabil fra 2020 til 2021.Taksten ble utløst 38 prosent flere ganger i perioden juli til desember 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Sammenligner man juli til desember 2020 med 2021 er nivået det samme.

Figur 8.24. Antall registrerte enkle kontakter mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten juli til desember 2019-2021.
Figur 8.24. Antall registrerte enkle kontakter mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten juli til desember 2019-2021.
Kilde: KPR. 

Antall kontakter per 100 innbygger øker med økende alder, hvilket er å forvente da behovet for helsehjelp øker med alderen (Figur 8.25). I 2021 var antall kontakter per 100 innbygger lavest for gruppen med de minste kommunene og høyere i kommuner med over 10 000 innbyggere (Figur 8.26).

Figur 8.25. Kontakter mellom fastlege og spesialisthelsetjeneste (antall kontakter per 100 innbyggere) for aldersgrupper og Norge totalt, 2021.
Figur 8.25. Kontakter mellom fastlege og spesialisthelsetjeneste (antall kontakter per 100 innbyggere) for aldersgrupper og Norge totalt, 2021.
Kilde: KPR.
Figur 8.26. Kontakter mellom fastlege og spesialisthelsetjeneste (per 100 innbyggere) for aldersgrupper og kommunestørrelse,2021.
Figur 8.26. Kontakter mellom fastlege og spesialisthelsetjeneste (per 100 innbyggere) for aldersgrupper og kommunestørrelse,2021.
Kilde: KPR. 

Siste faglige endring: 19. mai 2022