Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.9Utvikling i kontakter med fastlege og legevakt 1.kvartal 2022

Dette avsnittet beskriver aktiviteten i fastlege- og legevaktstjenesten for siste kvartal, 1. kvartal 2022. Det presenteres kun absolutte tall. På grunn av etterslep i registering er det noe usikkerhet knyttet til komplettheten i dataene som presenteres. 95 prosent av data antas å være innrapportert tre uker etter månedsskiftet. Uttak av data for 1. kvartal 2022 ble gjort 25. april.

Sammenlignet med første kvartal 2019 har totalt antall konsultasjoner med fastlege økt. Som vist i Figur 8.27 kommer denne økningen på grunn av flere e-konsultasjoner, da antall fysiske konsultasjoner har gått ned for samme periode.   

Figur 8.27. Endring i konsultasjoner med fastlege 1. kvartal 2019-2021.
Figur 8.27. Endring i konsultasjoner med fastlege 1. kvartal 2019-2021.
Kilde: KPR.
Figur 8.28. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner, sykebesøk med fastlege og totalt antall konsultasjoner *. Fra 1.kvartal 20219 til 1.kvartal 2022.
Figur 8.28. Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner, sykebesøk med fastlege og totalt antall konsultasjoner *. Fra 1.kvartal 20219 til 1.kvartal 2022.
Kilde: KPR.
*Tall over søyler viser verdi for total.

Det har vært en nedgang i antall konsultasjoner 1.kvartal 2022 fra forrige kvartal. Dette er forventet da 4. kvartal ofte har noe høyere aktivitet sammenlignet med de øvrige kvartalene.

Totalt antall konsultasjoner med fastlege er 6 prosent høyere i 1. kvartal 2022 sammenlignet med tilsvarende kvartal 2019. Økning i totalt antall konsultasjoner skyldes økning i antall e-konsultasjoner da antall fysiske konsultasjoner har gått ned med 23 prosent. Antall sykebesøk har gått ned med 9 prosent for samme periode. Se vedlegg Tabell V28 for utvikling i øvrige kontakttyper for 1.kvartal 2022. 

Sammenlignet med første kvartal 2019 har antall konsultasjoner ved legevakt gått ned (se vedlegg Tabell V29). Antall sykebesøk og enkle kontakter har økt for samme periode. Økningen i enkle kontakter med pasient kan i stor grad forklares av covid-19 testing.

Siste faglige endring: 19. mai 2022