Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.7Enkel kontakt med andre instanser om pasienten

Fastleger har i tillegg til samarbeidsmøter kortere og mer hyppige kontakter med annet helsepersonell og tjenester i kommunene. Også denne typen kontakt er mer vanlig i oppfølging av eldre linsteinnbyggere enn yngre. Antall enkle kontakter med tjenesten øker totalt fra 2019 til 2021 med 13 prosent i absolutte tall. Totalt er det en svak økning i bruken av denne typen kontakt målt per innbygger fra 2019 til 2021 (Figur 8.22).

Det var litt økning for samtlige aldersgrupper så nær som de eldste, hvor det er en liten nedgang. Også her er raten (antall møter per 100 innbygger) lavest for gruppen med de største kommunene (over 50 000 innbyggere) (Figur 8.23). Det er verdt å merke seg at det kan være store forskjeller innad i kommunegruppene.  

Figur 8.22. Antall enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV per 100 innbyggere for aldersgrupper og totalt Norge, 2019-2021.
Figur 8.22. Antall enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV per 100 innbyggere for aldersgrupper og totalt Norge, 2019-2021.
Kilde: KPR. 
Figur 8.23. Antall enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV per 100 innbyggere for aldersgrupper og kommunestørrelse, 2019-2021.
Figur 8.23. Antall enkle kontakter med helsepersonell/kommunale tjenester/NAV per 100 innbyggere for aldersgrupper og kommunestørrelse, 2019-2021.
Kilde: KPR. 

Siste faglige endring: 19. mai 2022