Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1Organisering av arbeidet

Oppdraget har vært forankret i avdeling helserett og bioteknologi/avdeling legemidler og biomedisin i Helsedirektoratet.

Direktoratet opprettet en arbeidsgruppe som utarbeidet utkast til rapport. Arbeidsgruppen har bestått av fagpersoner flere avdelinger i direktoratet: Anne Forus (tidl. avdeling helserett og bioteknologi, nå avdeling legemidler og biomedisin), Leif Nordbotten (avdeling spesialisthelsetjenester, nå og Ragnhild Angell Holst (tidl. avdeling helserett og bioteknologi, nå avdeling helserett), i tillegg til Asbjørg Stray-Pedersen, Ingjerd Sæves og Olve Moldestad fra Nyfødtscreeningen ved Oslo universitetssykehus.

Arbeidsgruppen har fått prosessveiledning og hjelp til å utvikle modeller og figurer fra Lene Margrethe Linnerud (avdeling tjenestedesign, nå avdeling prosess- og prosjektledelse). Hege Wang (avdeling spesialisthelsetjenester, nå avdeling for fagutvikling i spesialisthelsetjenesten) har bidratt med innspill.

Arbeidsgruppa har hatt flere arbeidsmøter og workshops i løpet av høsten 2023 og våren 2024.

Siste faglige endring: 26. juni 2024