Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.3Tid til første kontakt

I dette avsnittet beskriver vi geografisk variasjon i tid fra utskrivning til første polikliniske kontakt, innleggelse i psykisk helsevern, konsultasjon med fastlege og kontakt med legevakt.

Tid til første polikliniske kontakt

Figur 33 viser antall dager til første polikliniske kontakt, fordelt etter bosted og diagnosegruppe. Det gikk lenger tid til første kontakt i Helse Nord (11 dager) enn i de andre tre regionene (alle 7 dager). Samtidig var det store forskjeller mellom helsefellesskapene i Helse Nord: Median antall dager til første polikliniske kontakt varierte fra 6 dager i Helgeland til 20 dager i Finnmark. Det var relativt små forskjeller mellom diagnosegruppene i antall dager til første polikliniske kontakt.

Median antall dager til første polikliniske kontakt etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en poliklinisk kontakt i løpet av 365 dager. Total N = 13507
Figur 33. Median antall dager til første polikliniske kontakt etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en poliklinisk kontakt i løpet av 365 dager. Total N = 13507

Tid til første innleggelse

Figur 34 viser geografisk variasjon i antall dager til første innleggelse i psykisk helsevern. Det gikk kortere tid til første innleggelse blant pasienter i Helse Midt-Norge (59 dager) enn i de andre tre regionene (68-74 dager). Her var det også store forskjeller mellom helsefellesskapene. Median antall dager til første innleggelse varierte fra 45 dager i Troms og Ofoten til 102 dager i Sogn og Fjordane. Også i Lofoten, Vesterålen og Salten og i Finnmark gikk det lang tid til første innleggelse (hhv. 94 og 87 dager).

Median antall dager til første innleggelse etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en innleggelse i løpet av 365 dager. Total N = 7804.
Figur 34. Median antall dager til første innleggelse etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en innleggelse i løpet av 365 dager. Total N = 7804.

Tid til første konsultasjon med fastlege

Figur 35 viser geografisk variasjon i antall dager til første konsultasjon med fastlege. Median varierte fra 22 dager i Helse Vest til 26 dager i Helse Sør-Øst. I alle regionene gikk det lengst tid til første konsultasjon med fastlege blant pasienter med schizofreni og var det mindre forskjell mellom de andre diagnosegruppene. Mellom helsefellesskapene varierte antall dager fra 17 i Sør-Rogaland til 33 i Oslo.

Median antall dager til første konsultasjon med fastlege etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en konsultasjon i løpet av 365 dager. Total N = 13887.
Figur 35. Median antall dager til første konsultasjon med fastlege etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en konsultasjon i løpet av 365 dager. Total N = 13887.

Tid til første kontakt med legevakt

Figur 36 viser geografisk variasjon i antall dager til første kontakt med legevakt. Median varierte fra 72 dager i Helse Midt-Norge til 80 dager i Helse Vest. I alle regioner var det store forskjeller mellom diagnosegruppene, med kortest tid til første kontakt med legevakt blant pasienter med ruslidelser eller personlighetsforstyrrelser, og lengst tid blant pasienter med alvorlig depresjon. Mellom helsefellesskapene varierte tid til første kontakt fra 55 dager i Nordre Trøndelag til 99 dager i Helgeland.

Antall dager til første kontakt med legevakt etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). Median. Total N = 10718.
Figur 36. Median antall dager til første kontakt med legevakt etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en kontakt i løpet av 365 dager. Total N = 10718.

Siste faglige endring: 23. januar 2024