Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.4Omfang av tjenester 365 dager etter utskrivning

I dette avsnittet beskriver vi geografisk variasjon i omfang av ulike tjenester i løpet av 365 dager etter utskrivning. Beregning av omfang er avgrenset til pasienter som har mottatt aktuell tjeneste, jf. kapittel 5.

Antall polikliniske kontakter per pasient

Figur 37 viser geografisk variasjon i antall polikliniske kontakter per pasient. Pasienter i Helse Nord hadde i gjennomsnitt færrest polikliniske kontakter i løpet av året (24), mens pasienter i Helse Sør-Øst hadde flest (34). I alle regioner var det flest polikliniske kontakter blant pasienter med schizofreni, med unntak av i Helse Nord. Det var store forskjeller mellom helsefellesskapene. Pasienter i Oslo og Vestfold hadde fleste polikliniske kontakter i løpet av året (40) og mer enn dobbelt så mange som pasienter i Finnmark (18).

Gjennomsnitt antall polikliniske kontakter per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en poliklinisk kontakt. Total N = 13507.
Figur 37. Gjennomsnitt antall polikliniske kontakter per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en poliklinisk kontakt. Total N = 13507.

Antall oppholdsdøgn per pasient

Figur 38 viser geografisk variasjon i antall oppholdsdøgn per pasient. Gjennomsnittet varierte fra 42 oppholdsdøgn per pasient i Helse Nord til 52 oppholdsdøgn per pasient i Helse Vest. Det var færrest oppholdsdøgn blant pasienter i Helgeland og i Lofoten, Vesterålen og Salten (39), og flest oppholdsdøgn blant pasienter i Oslo og Helse Bergen (54). Både i Helse Midt- Norge og i Helse Nord lå alle helsefellesskapene under landsgjennomsnittet (48 oppholdsdøgn).

Gjennomsnitt antall oppholdsdøgn per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en innleggelse.  Total N = 7804.
Figur 38. Gjennomsnitt antall oppholdsdøgn per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en innleggelse. Total N = 7804.

Antall konsultasjoner hos fastlege per pasient

Figur 39 viser geografisk variasjon i antall konsultasjoner hos fastlege per pasient. Her er det relativt små forskjeller mellom regionene, men store forskjeller mellom diagnosegruppene. I alle regionene var det flest konsultasjoner blant pasienter med personlighetsforstyrrelser, og færrest konsultasjoner blant pasienter med alvorlig depresjon. Mellom helsefellesskapene varierte antall konsultasjoner fra 8,1 i Helgeland til 11,3 i Møre og Romsdal.

Gjennomsnitt antall konsultasjoner hos fastlege per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en konsultasjon.  Total N = 13887.
Figur 39. Gjennomsnitt antall konsultasjoner hos fastlege per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en konsultasjon. Total N = 13887.

Antall kontakter med legevakt per pasient

Figur 40 viser geografisk variasjon i antall kontakter med legevakt per pasient. Også her er det relativt små forskjeller mellom regionene, men store forskjeller mellom diagnosegruppene. I alle regionene var det flest kontakter blant pasienter med personlighetsforstyrrelser og færrest kontakter blant pasienter med alvorlig depresjon. Mellom helsefellesskapene varierte antall kontakter med legevakt fra 4,5 kontakter per pasient i Sogn og Fjordane til 7,9 kontakter per pasient i Vestfold.

Gjennomsnitt antall kontakter med legevakt per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en kontakt.  Total N = 10718.
Figur 40. Gjennomsnitt antall kontakter med legevakt per pasient i løpet av 365 dager etter utskrivning fra døgnbehandling i psykisk helsevern, fordelt etter bosted og utskrivningsdiagnose (utvalgte diagnosegrupper). For pasienter med minst en kontakt. Total N = 10718.

Siste faglige endring: 23. januar 2024