Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.1Pasientsammensetning

I kapittel 4 viste vi hvordan omfanget av pasienter varierte mellom helsefellesskap og regioner. I dette avsnittet ser vi nærmere på eventuelle forskjeller i sammensetningen av pasientutvalget.

Utskrivningsdiagnose

Figur 24 viser hvordan fordelingen av utskrivningsdiagnoser varierer mellom regioner og helsefellesskap. Andelen pasienter i de utvalgte diagnosegruppene er nokså lik på tvers av regioner. Andel pasienter med øvrige diagnoser varierer fra 40 prosent i Helse Vest til 46 prosent i Helse Nord. Pasienter med schizofreni, som er den største undergruppen, utgjør 21 prosent av utvalget totalt. Andelen varierer mellom helsefellesskapene fra 15 prosent i Innlandet til 27 prosent i Oslo.

Geografisk variasjon i utskrivningsdiagnose blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Andel (%) av alle pasienter i utvalget, fordelt etter bosted. Total N = 15587.
Figur 24. Geografisk variasjon i utskrivningsdiagnose blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Andel (%) av alle pasienter i utvalget, fordelt etter bosted. Total N = 15587.

Samtidig ruslidelse

Figur 25 viser hvordan forekomsten av samtidig ruslidelse varierer mellom regioner og helsefellesskap. Andelen pasienter med samtidig ruslidelse er høyere i Helse Sør-Øst og Helse Vest (begge 25 prosent) enn i Helse Midt-Norge og Helse Nord (begge 20 prosent). Mellom helsefellesskapene varierer andelen fra 16 prosent i Sogn og Fjordane til 31 prosent i Vest-Viken og i Telemark.

Geografisk variasjon i forekomst av samtidig ruslidelse blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Andel (%) av alle pasienter utvalget, fordelt etter bosted. Total N = 15587.
Figur 25. Geografisk variasjon i forekomst av samtidig ruslidelse blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Andel (%) av alle pasienter utvalget, fordelt etter bosted. Total N = 15587.

Tvang i psykisk helsevern

Figur 26 viser hvordan andelen pasienter underlagt tvang i psykisk helsevern varierer mellom regioner og helsefellesskap. Andelen er betydelige høyere i Helse Sør-Øst og Helse Vest (begge 30 prosent) enn i Helse Midt-Norge (21 prosent) og Helse Nord (18 prosent). Mellom helsefellesskapene varierer andelen fra 14 prosent i Helgeland til 36 prosent i Oslo.

Geografisk variasjon i bruk av tvang blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Andel (%) av alle pasienter i utvalget, fordelt etter bosted. Total N = 15587.
Figur 26. Geografisk variasjon i bruk av tvang blant pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Andel (%) av alle pasienter i utvalget, fordelt etter bosted. Total N = 15587.

Siste faglige endring: 23. januar 2024