Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Innledning

En statlig tilskuddsordning opprettes og benyttes som virkemiddel for å nå mål av samfunnsmessig verdi. Utformingen av tilskuddsordningen, i form av et regelverk for ordningen, kan ha stor innvirkning på hvilke effekter man oppnår gjennom tilskuddet, og dermed på hvorvidt tilskuddsordningen «virker» i samsvar med intensjonen. I de fleste tilfeller dreier utformingen av en tilskuddsordning seg om å utarbeide et regelverk for ordningen, som omfatter sentrale momenter som blant annet mål og målgruppe for tilskuddet, samt kriterier for måloppnåelse.

I dette kapittelet gjør vi en vurdering av om tilskuddsordningen til Rådet for psykisk helse er tilstrekkelig godt utformet. Sentralt i denne sammenheng er en vurdering av hvorvidt hovedelementene i tilskuddsordningen er utformet på en måte som er egnet til å bidra til måloppnåelse og til at tilskuddsordningen «virker» i samsvar med intensjonen.»

Gjeldende regelverk for tilskuddsordningen[9] Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse ble sist revidert av Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet i 2018. 

 

[9] Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. 2018. Regelverk for tilskuddsordning Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse.

Siste faglige endring: 24. juni 2024