Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Staten etablerer tilskuddsordninger og gir tilskudd til utvalgte aktører for å skape resultater av samfunnsmessig verdi, som ikke kan forventes å bli realisert uten tilskuddet. I denne evalueringen undersøker vi utforming av regelverket og effektene av driftstilskuddet til Rådet for psykisk helse.

1.1. Bakgrunn for oppdraget

1.2. Om tilskuddsordningen og Rådet for psykisk helse

1.3. Formål og problemstilling

1.4. Avgrensning

1.5. Metodisk tilnærming

Siste faglige endring: 24. juni 2024