Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Bakgrunn for oppdraget

Å evaluere tilskuddsordninger er viktig for å få informasjon om hvilke samfunnsmessige virkninger tilskuddene gir og for å følge opp forvaltningen og bruken av tilskuddsmidler. I 2018 igangsatte Helsedirektoratet et systematisk arbeid for å evaluere skjønnsmessige og øremerkede tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartements kap. 765 i statsbudsjettet. Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse er én av ordningene under dette kapitlet.

Helsedirektoratet har gitt Deloitte i oppdrag å evaluere tilskuddsordningen "Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse". Evalueringen fokuserer på tilskuddets effekt, og hvorvidt regelverket for ordningen er hensiktsmessig utformet.

Siste faglige endring: 24. juni 2024