Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Referanser

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 2022. Veiledning om utforming av tilskuddsordninger. Sist oppdatert: 29. november 2022. Tilgjengelig fra: Utforme tilskuddsordninger (dfo.no)

Finansdepartementet. 2003. Regelverk for økonomistyring i staten. Bestemmelser om økonomistyring i staten. Fastsatt 12. desember 2003, med endringer senest 20. desember 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet. 2019. Prop 1 S (2019-2020). Tilgjengelig fra: Prop. 1 S (2019–2020) (regjeringe.no) 

Helse- og omsorgsdepartementet. 2023. Prop 1 S (2023-2024). Tilgjengelig fra: Prop. 1 S (2023–2024) (regjeringen.no)

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. 2018. Regelverk for tilskuddsordning: Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse.

Helsedirektoratet. 2020. Tilskuddsbrev for 2020

Helsedirektoratet. 2021. Tilskuddsbrev for 2021.

Helsedirektoratet. 2022. Tilskuddsbrev for 2022.

Helsedirektoratet. 2023. Justert tilskuddsbrev for 2023.

Helsedirektoratet. 2023. Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet. Sist endret 08.11.2023. Tilgjengelig fra: Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. 2023. Tilskuddsbrev for 2023.

Rådet for psykisk helse. 2023. Endelig aktivitetsregnskap 2022 med noter.

Rådet for psykisk helse. 2021. Årsmelding for 2020.

Rådet for psykisk helse. 2022. Vedtekter for Rådet for psykisk helse. Tilgjengelig fra: Vedtekter gjeldende fra 24.02.22 (psykiskhelse.no) (pdf)

Rådet for psykisk helse. 2023. Handlingsplan.

Rådet for psykisk helse. 2023. Omtale av forskningsmidler på Rådet for psykisk helses nettsider. Tilgjengelig fra: Søk prosjektmidler (psykiskhelse.no)

Rådet for psykisk helse. 2023. Oversikt over høringsuttalelser 2022.

Rådet for psykisk helse. 2023. Rapportering på tilskudd.

Rådet for psykisk helse. 2023. Årsmelding for 2022.

Senter for statlig økonomistyring. 2007. Evaluering av statlige tilskuddsordninger. Veileder. Tilgjengelig fra: Evaluering av statlige tilskuddsordninger (dfo.no)

Rådet for psykisk helse. 2007. Vedtekter for rådet for psykisk helse. Sist endret i 2012

Siste faglige endring: 24. juni 2024