Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Konklusjon

Nasjonal helse- og sykehusplan (2020−2023) gir helseforetakene i oppdrag å flytte spesialisthelsetjenester hjem til pasientene. Hjemmesykehus er definert som spesialisthelsetjeneste som utføres i hjemmet. Forskningen i Norden viser at hjemmesykehus for barn og unge er et sikkert og kostnadseffektivt alternativ til dagens eksisterende tilbud i sykehus.

I Norge har barn det best hjemme, sammen med sin familie . Avansert hjemmesykehus er en helsetjeneste på barns premisser, ved at barn og ungdom slipper eller får forkortet opphold på sykehuset og får normalitet, forutsigbarhet og trygghet i eget hjem. Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge anbefaler at Avansert hjemmesykehus har en sentral rolle i spesialisthelsetjenestens oppfølging av barn med palliasjonsbehov, slik at de kan ivaretas godt hjemme, i samarbeid med kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Vurderingen i denne rapporten viser at Avansert hjemmesykehus er et nødvendig element i spesialisthelsetjenesten for barn og unge, for å gi barn og unge med langvarig sykdom mulighet for mest mulig tid hjemme, uavhengig av bosted. I tillegg vurderes det som helt nødvendig med tettere samhandling mellom tjenestenivåer og tilgang til elektronisk kommunikasjon og digitale løsninger i samhandling mellom sykehus, primærhelsetjeneste og familien.

Siste faglige endring: 24. juni 2021