Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Referanser / litteraturliste

 1.  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): NOU 2017:16 På liv og død. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-16/id2582548/
   
 2. St.melding 24. 2019-2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-24- 20192020/id2700942/
   
 3. Stortingets anmodningsvedtak 2015: Vedtak nr. 709, 16. juni 2015.
   
 4. Helsedirektoratet (2016) Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge
   
 5. Regjeringen: Meld. St. 7 (2019–2020). Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20192020/id2678667/
   
 6. Gay J: For Medically Complex Children, There Really Is “No Place Like Home” Pediatrics August 2020, 146 (2) e20200791; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2020-0791
   
 7. Lupien SJ, McEwen BS, Gunnar MR, Heim C. Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behaviour and cognition;10. Nature reviews Neuroscience. 2009(6):434-45.
   
 8. Bjørndalen H : Hjemme - borte - uavgjort ? Erfaringer fra avansert Masteroppgave i Health Care Administration (Erfaringsbasert master i helseadministrasjon-Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.2013. Oslo Universitet.
   
 9. Kristina Garne Holm, Universitetet i Odense: Parent perspectives of neonatal tele-homecare: A qualitative study. J Telemedicine and Telecare 2019 May;25(4):221-229.https://cimt.dk/gb/hjemmeophold-til-for-tidligt-foedte-boern-gavner-baade-familier-og-finanser/
   
 10. Rasmussen M et al: Cost analysis of neonatal tele-homecare for preterm infants compared to hospital-based care. J. of Telemedicine and Telecare Aug-Sep2020;26(7-8):474-481.
   
 11. Hansson H et al: Hospital-based home care for children with cancer: a qualitative exploration of family members experiences in Denmark. Eur J Cancer Care 2012 Jan 21(1):59-66.
   
 12. Hälso- och sjukvårdsnämden i region Stockholm (2019): Nya avtal før de regioneide akutsjukhusen
   
 13. Tromsø – Norges første "skype baby" https://sykepleien.no/2019/03/norges-forste-skype-baby- pa-unn-i-tromso
   
 14. Virtuelt hjemmesykehus Tønsberg (SiV) https://www.siv.no/virtuelt-hjemmesykehus
   
 15. Ahus hjemmesykehus https://www.kompetansebroen.no/article/avansert-hjemmeykehus-for- barn/?o=oa
   
 16. OUS hjemmesykehus https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avdeling-for-barnemedisin-ulleval/avansert-hjemmesykehus-post
   
 17. Koltveit A: Nyfødtavdelingens ambulerende sykepleiertjeneste NAST. Tidskr.Sykepleien 2004 nr.1 s.2-3.
   
 18. Stavanger (SUS) https://helse-stavanger.no/avdelinger/kvinne-og-barneklinikken/barne-og- ungdomsklinikken/hjemmesykehus
   
 19. I Toften, Bodø sykehus: https://sykepleien.no/forskning/2010/03/syke-barn-har-det-best- hjemme
   
 20. Hjemmesykehus Levanger https://docplayer.me/129290328-Hjemmesykehus-ved-barne-og- ungdomsposten-hnt.html
   
 21. Hjemmesykehus Kristiansund https://www.nrk.no/mr/tonny-hadde-hjemmesjukehus-i-stedet-for-a-vaere-innlagt-i-ukevis-1.14739605
   
 22. Haukeland, Bergen https://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avansert-heimesjukehus-for-barn-og-unge
   
 23. St. Olavs hospital, Trondheim: https://stolav.no/nyheter/2017/slipper-a-ta-turen-inn-til- sykehuset
   
 24. Finansiering https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og- drg-systemet/innsatsstyrt-finansieringisf
   
 25. Harboe I, Juvet LK, Larun L.: Hjemmebasert sykehusbehandling som alternativ til behandling på sykehus. Systematisk litteratursøk med sortering. Folkehelseinstituttet 2018.
   
 26. Helsebiblioteket: Fagprosedyre - Palliasjon til barn ved ønske om hjemmedød - organisering av barnesykepleie. Hentet 24 aug.2020. https://ehandboken.ous-hf.no/document/125100#23
   
 27. AHO og OUS Designarkitektenes utstilling : "Ta meg hjem" 2018.
   
 28. Støme LN: Advanced Home Hospital – A Health Technology Assessment. Master 2014 University of Modena E Reggio Emilia. Italy.
   
 29. Oslo universitetssykehus (OUS): Spesialisthelsetjenester i hjemmet – "OUS Hjemme" konseptutredning 2020.

Siste faglige endring: 24. juni 2021