Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg: Litteraturliste

Christofferson, S., Willis, G., Cording, J., og Waitoki, W. (2020). «Stand strong, walk tall: Prehabilitation for a better future». https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/helhetlig-behandlingstilbud/helsetilbudet-til-personer-som-står-i-fare-for-å-begå-seksuelle-overgrep-mot-barn-bør-være-enhetlig/SSWT%20Phase%20One%20-%20Executive%20Summary.pdf

Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/helhetlig-behandlingstilbud

Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Kap. 1 Helhetlig behandlingstilbud. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/helhetlig-behandlingstilbud

Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Kap. 2 Lavterskeltjeneste. «Lavterskeltjenesten bør tilby generelle råd og veiledning til alle personer som ønsker å unngå å handle på sin seksuelle interesse for barn». https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/lavterskeltjeneste#lavterskeltjenesten-b%C3%B8r-tilby-generelle-rad-og-veiledning-til-alle-personer-som-%C3%B8nsker-a-unnga-a-handle-pa-sin-seksuelle-interesse-for-barn

Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Kap. 3 Utredning av pasienter. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/utredning-av-pasienter#det-b%C3%B8r-gjennomf%C3%B8res-en-f%C3%B8rste-samtale-med-pasienter-som-%C3%B8nsker-%C3%A5-unng%C3%A5-%C3%A5-handle-p%C3%A5-sin-seksuelle-interesse-for-barn-praktisk-informasjon

Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Kapittel 4.1 Differensiert psykologisk behandling. «Pasienter med seksuell interesse for barn bør som hovedregel tilbys differensiert psykologisk behandling». https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/behandling-av-pasienter/differensiert-psykologisk-behandling#pasienter-med-seksuell-interesse-for-barn-bor-som-hovedregel-tilbys-differensiert-psykologisk-behandling

Helsedirektoratet (2020). Helsetilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn: «Det finnes hjelp». Kapittel 4.2 Legemiddelbehandling. «Pasienter ned seksuell interesse for barn kan tilbys legemiddelbehandling». https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/behandling-av-pasienter/legemiddelbehandling#pasienter-med-seksuell-interesse-for-barn-kan-tilbys-legemiddelbehandling

Helsedirektoratet. «Konseptutredning for et lavterskel og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn». https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/helhetlig-behandlingstilbud/helsetilbudet-til-personer-som-står-i-fare-for-å-begå-seksuelle-overgrep-mot-barn-bør-være-enhetlig/Konseptrapport%20Helsedirektoratet%202019%20-%20Lavterskeltilbud%20til%20personer%20som%20står%20i%20fare%20for%20å%20begå%20overgrep%20mot%20barn.pdf

Helsedirektoratet (2021). «Mandat Faglig brukerforum Det finnes hjelp. 08.4.21. Revidert.» 

Helsedirektoratet (2020). «Mandat Styringsråd for Det finnes hjelp. Gjeldende fra 10.2020-12.2021.»

Medisinsk kvalitetsregister for seksualovergrepsrelatert problematikk (2023). «Årsrapport for 2022-2023.»

Mindshare (2022). «Det finnes hjelp posttest.»

MindShare (2023). «Det finnes hjelp, vår 2023. Sluttrapport.»

Stand strong walk tall webinar training (august, 2020). https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/helsetilbud-til-personer-som-star-i-fare-for-a-bega-seksuelle-overgrep-mot-barn-det-finnes-hjelp/behandling-av-pasienter/differensiert-psykologisk-behandling/kjernerad-behandler-skal-utarbeide-en-behandlingsplan-med-klare-intervensjonsmal-i-samarbeid-med-pasienten-som-har-seksuell-interesse-for-barn/Eksempel%20-%20Intervensjonsplan%20med%20terapimoduler.pdf/_/attachment/inline/e4dd190b-20d0-4fcf-953f-6da7dd6e657c:ba93b67830225f52e9accd6f14449687ea8b7354/Eksempel%20-%20Intervensjonsplan%20med%20terapimoduler.pdf

Siste faglige endring: 18. desember 2023