Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.8Informasjons- og holdningsarbeid

Mange deltakere fremmet også det er behov for å øke kunnskap og endre holdninger, både hos elevene selv og hos deres foreldre/foresatte. Det var ulike meninger om hvordan dette kunne gjennomføres, men mange påpekte at det er viktig at arbeidet starter allerede på ungdomsskolen.

Mange fremhevet at det er et stort behov for mer kunnskap blant ungdom og foreldre om de kortsiktige og langsiktige virkningene av ulike rusmidler. Flere var samtidig opptatt av slik informasjon må være saklig og balansert, da skremselspropaganda kan virke mot sin hensikt, særlig ved holdningsarbeid rettet mot ungdom.

En del av deltakerne fremmet også ønske om mer og bedre seksualundervisning i skolen, hvor det også settes søkelys på grensesetting.

I tillegg var det flere som påpekte et behov for å endre ungdommenes holdninger til samhold, likestilling og rus, deres evne til å motstå ulike former for press og slik sett endre hele russekulturen.

Informasjons- og holdningsarbeid ble foreslått gjennomført på ulike måter:

  1. Holdningskampanjer rettet mot ungdom og foreldre
  2. Som del av undervisningen på ungdomskolen og videregående skole, for eksempel i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.
  3. Bringe helsesykepleiere inn i arbeidet
  4. Bruke ungdommene selv, for eksempel ved at eldre elever snakker med de yngre
  5. Øve på gruppepress-scenarioer.
  6. Gjøre bruk av frivilligheten
  7. Synliggjøre og normalisere rusfrie og rusminimerte aktiviteter

"Få tilbake holdningen om at det ikke er "kult" å bruke cannabis og illegale rusmidler", deltaker

"Jeg ønsker også en feiring der ukulturen blir sett ned på av de fleste, slik at vi får inn nye og bedre normer. Her må vi få til et tankeskifte", deltaker

"Informere foreldre på ungdomsskolen om dagens feiring, slik at de kan hjelpe barna sine å stå imot press om buss", deltaker

"Fokus på oss og vi, ikke jeg og mitt", deltaker.

"Synliggjøre og normalisere rusfrie/rusminimerte aktiviteter. Endre normen!", deltaker

"Vi må fremme det som strider med ukulturen dersom vi ønsker å få igang et tankeskifte hos ungdom. Det som er normalisert og mest populært blant unge, vil som oftest være det de velger å gå etter", deltaker

"Bedre og MER seksualitetsundervisning. Starte tidligere, ikke bare «uke 6» men kanskje et fokusområde en gang i måneden? Kan dekke alt fra rus, seksualitet, grensesetting osv", deltaker

"En ordentlig opplæring for unge, samt en inkludering av foreldre, virker som gode tiltak. Foreldre må også vite hva de skal se etter hjemme, uten at det skal bli slik at de mistenker barna sine hvert sekund. De må vite konsekvenser, hva de skal se etter og hvor normalisert det er å prøve ut illegale dopmidler blant ungdom", gruppesvar fra ungdomsgruppe

"Legge vekt på det som allerede nå fører til økt sosialt samhold og som motvirker ekskludering. Da vil mange av problemene i russetiden gå bort naturlig. Vi kan fremme det positive og dermed få flere til å velge dette, for ungdom vil som oftest velge det som er mest "populært". Her er det viktig å sette inn noen ungdommer som kan snakke med de yngre", deltaker

Siste faglige endring: 02. april 2024