Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.9Råd for det videre arbeidet

Rådslaget kom også med flere råd til myndighetenes videre arbeid for å skape en trygg og inkluderende russefeiring.

Flere var opptatt av at det haster å få til endringer og at arbeidet må settes i gang snarest mulig.

Mange understreket viktigheten av å involvere ungdommene selv i alt arbeid og før alle vedtak, både for å sikre oppslutning rundt arbeidet og at tiltakene treffer.

Noen var samtidig tydelige på at det finnes fallgruver. For eksempel ble det poengtert at man bør være forsiktig med å bruke for mange forbud, i alle fall uten at det samtidig tilbys alternativer. En deltaker påpekte at det ikke må skapes nye gråsoner for kommersielle aktører, dersom det innføres tiltak som påvirker disse.

Flere anbefalte å lære av andres erfaringer, både fra inn- og utland, men at vi også må våge å tenke nytt.

En siste anbefaling var å rette fokus mot det positive og på målet om å skape en trygg og inkluderende russefeiring for alle avgangselever i videregående skole.

" Det engasjementet som nå har vokst fram bør lede til at man sammen tenker helt nytt om hva russefeiring og skoleavslutning skal være i Norge", Foreldreutvalget i grunnskolen

"IKKE kom med forbud, kom med bedre alternativer!", gruppesvar fra ungdomsgruppe

"Sett mål om ny feiring 2026", Ombudet for barn og unge i Viken (nå Akershus, Buskerud og Østfold)

"Takk for et viktig og givende møte. Vi elever setter pris på at dere voksne setter av tid til å høre på meningene våre. Jeg håper vi får se noen endringer. Altså at det blir tatt grep om, ikke bare snakket om", deltaker

"La det bli handling, ikke bare prat", deltaker

Siste faglige endring: 02. april 2024