Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Gjennomføring av rådslaget

Rådslaget ble gjennomført som et fysisk heldagsmøte i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. 

Deltakerne bestod av en rekke representanter for ungdom og tidligere russ fra ulike deler av landet, Utdanningsdirektoratet, Politidirektoratet, Forbrukerrådet, FHI, fylkeskommuner, kommuner, skoler, Forbrukerombudet, Ombudet for barn og unge i Viken, Statens Vegvesen, Lektorlaget, Elevorganisasjonen, Juvente, Av og Til, Norsk Lektorlag og to kommersielle aktører, en leverandør for russeutstyr og en arrangør av landstreff. 

I rådslaget fikk deltakerne mulighet til å beskrive sin vurdering av utfordringsbildet og gi innspill til mulige tiltak, i form av muntlige, forberedte innlegg på tre minutter, i en slags innspillsstafett. Deretter ble det samlet inn skriftlige svar i et digitalt verktøy (SLIDO).

På noen spørsmål ble det gitt mulighet til å svare individuelt og anonymt, men de fleste spørsmålene ble stilt til grupper som var sammensatt etter gruppemedlemmenes bakgrunn (to ungdomsgrupper, en gruppe som bestod av organisasjoner, en gruppe med blant annet skoler og lokale myndigheter, samt en gruppe med nasjonale myndigheter og kommersielle aktører).

Spørsmålene var rettet mot alle sider av russefeiringen. Det ble også stilt åpne spørsmål om utfordringer og mulige tiltak, samt åpnet for øvrige kommentarer.

Helsedirektoratet fikk inn en stor mengde innspill under rådslaget. I tillegg har direktoratet mottatt flere skriftlige innspill fra inviterte som ikke hadde anledning til å delta på selve rådslaget.

Siste faglige endring: 02. april 2024