Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.7Kortere russetid

Mange i rådslaget tok også til orde for at både russetiden i vid forstand og selve russefeiringen bør forkortes. Det ble blant annet foreslått å etablere en nasjonal tidsperiode for russefeiringen for å unngå ulik lengde i forskjellige områder.

Flere tok til orde for at det ikke bør være noen form for fokus på russetiden før avgangsåret eller i siste semester i avgangsåret. Mange mente at 1-2 uker vil være en passende lengde på selve feiringen.

"FUG mener at dagens russefeiring på mange måter har kommet over i feil spor. Det engasjementet som nå har vokst fram bør lede til at man sammen tenker helt nytt om hva russefeiring og skoleavslutning skal være i Norge. Vi mener idealet bør søkes i våre naboland, Sverige og Danmark, hvor skoleavslutningen er avgrenset til feiring i omkring én uke", Foreldreutvalget for grunnskolen.

"Jeg hadde også likt en feiring som ikke varer i en hel måned på tullete måter, men heller en organisert og god feiring i 1-2 uker. Russetiden skal ikke starte på ungdomsskolen, men holdes til siste året på vgs", deltaker

Siste faglige endring: 02. april 2024