Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.6Russefeiring etter eksamen

Et klart flertall blant deltakerne fremhevet at russefeiringen bør foregå etter eksamen, enten ved at feiringen flyttes til eksamenstiden er gjennomført, eller ved at eksamen fremskyndes.

Det ble påpekt at det kan være vanskelig å flytte russetiden, da det jo er tale om en langvarig tradisjon. Flere foreslo på denne bakgrunn at et slikt tiltak må søke oppslutning gjennom å tilby et attraktivt alternativ i regi av myndighetene, for eksempel festivaler, attraktive møteplasser og en festlig, offisiell avgangsmarkering.

Det ble også foreslått at 17. mai eventuelt kunne forbli en akseptert festdag for russen, uavhengig av når selve russetiden avvikles.

"Vi ser det som positivt at det jobbes for en avgangsfeiring etter eksamen. Dette vil kunne gjøre at feiringen ikke går utover karakterene på vitnemålet og mindre stress i elevenes avsluttende vurderinger", fylkesstyret i Elevorganisasjonen, Rogaland.

"At vi skal arbeide for en feiring som kommer etter eksamen og avvikles i avgrenset periode slik at feiringen ikke går ut over avgangselevenes prestasjoner og avsluttende vitnemål", representant for Rogaland fylkeskommune

Siste faglige endring: 02. april 2024