Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.6. Helhetlig tjenestemodell

Pasientforløp som går på tvers av HF og kommuner krever en tydelig organisering hvor sektorovergripende oppgaver løses gjennom forankrede roller og ansvarsområder. Mange oppgaver skal løses både med tanke på pasientbehandling, vedlikehold av tjenesten, support, utstyr, IT-drift og avtaleforvaltning. Det å ta i bruk digital hjemmeoppfølging i en kommune/helsefelleskap vil involvere svært mange aktører på ulike områder, ikke bare de som er direkte involvert i tjenesteyting.

Erfaring fra prosjektene i utprøving er at en helhetlig tjenestemodell gir god oversikt over alle oppgaver og ansvarsroller. Det vil være til hjelp både i innføringsprosess og drift. Dette er i tråd med erfaringer fra prosjektene som har jobbet med trygghets- og mestringsteknologi. Her bør det jobbes videre med eksempel på tjenestemodell for samarbeidsprosjekt, der det avklares hvilke oppgaver som ligger hvor, også hos andre aktører enn kommunen

Eksempel fra Bodø kommune

Eksempel på innhold i tjenestemodell fra Bodø omfatter hovedområdene 1: Oppgaver for å sette teknologi ut til bruker; sørge for respons, utrykning og evaluering og 2: Løpende kommunale oppgaver; Vedlikehold av tjenesten, support, lager og utstyr, IT-drift, oppgradering og vedlikehold på løsninger samt anskaffelse og avtaleforvaltning. Alle underoppgaver er merket med ansvarlig enhet.
Eksempel på innhold i tjenestemodell fra Bodø

 

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022