Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Utprøving av digital hjemmeoppfølging

Pasienten Vigdis
Vigdis: "Før måtte jeg ofte ringe 113. Nå kan jeg følge med selv. Jeg oppdager tegn til forverring og får veiledning av sykepleier når jeg har behov for det"

Pasienter som har deltatt i utprøvingen rapporterer at de opplever både trygghet, nærhet til helsetjenesten når de har behov for det, og større grad av mestring og kontroll med sin egen situasjon.

Nettopp det å få økt innsikt i egen sykdom og hva som påvirker og kan bidra til å opprettholde helsen, og å få støtte til å oppdage tegn til forverring og gjøre noe med det – uten å vente og håpe at det går over – er det som antas å skape effekter. Det kan bidra til  at brukere kan unngå reinnleggelse, ikke må så ofte på legevakten eller på akutt-timer hos fastlegen, eller har behov for færre besøk av hjemmesykepleien.

I utprøvingen har pasientene fått utdelt nettbrett, og de måleinstrumenter som har vært aktuelle. I stor grad har dette vært pulsoksymeter, blodtrykksmåler, temperaturmål, blodsukkermåler og vekt. Utstyret har digital overføring til programvaren i nettbrettet og blitt overført til oppfølgingstjenesten. Svar på spørsmål og måleresultater er synlig for pasienten på nettbrettet, slik at han/hun har kunnet se status, vist med "trafikklys" og utvikling/trend. I programvaren til oppfølgingstjenesten registrere målingene som "normale" (grønne), eller avvikende (gule/røde), og gitt beslutningsstøtte til hvem man skal kontakte.

4.1. Kort beskrivelse av utprøvingsprosjektene

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2022