Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Bakgrunn og oppdrag

Digital hjemmeoppfølging (DHO) handler om at pasienter følges opp på avstand ved hjelp av teknologiske løsninger (kalt DHO-løsninger i rapporten), og får medisinskfaglig støtte og veiledning ut fra egne behov etter en egenbehandlingsplan, utarbeidet sammen med pasienten.  Målet er bedre helse og  bedre pasientopplevelse gjennom målrettet bruk av helsefaglige ressurser, der pasienten selv tar en aktiv rolle. Antakelsen er at dette vil redusere eller utsette behov for helsetjenester.

3.1. Oppdrag og rammer for utprøving av digital hjemmeoppfølging

3.2. Prosjektets mål og formål

3.3. Om målgruppen og utfordringsbilde

3.4. Grunnlag for innhold i rapporten

Siste faglige endring: 14. februar 2022