Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.4. Grunnlag for innhold i rapporten

Denne rapporten fra utprøvingen av digital hjemmeoppfølging bygger på erfaringer fra deltakende prosjekt, og Helsedirektoratets erfaringer og oppsummering gjennom ledelse av prosjektet. Dette omfatter gjennomførte evalueringer, innspill fra møter med ulike grupper og fra avsluttende samling, samt sluttrapporter fra de lokale prosjektene. 

Sluttrapportene fra de lokale prosjektene beskriver deres mål med deltakelse, erfaringer, gevinster, råd til andre og videre planer. Sluttrapportene er vedlegg til denne rapporten. Etter avslutning av hovedprosjektet er det gjennomført flere møter for å få utdypet innsikt og erfaring knyttet til ulike aktører og roller. Det er gjennomført møter med primærhelseteam, møte om erfaring med fastlegenes rolle, samling for  sykepleiere som jobber med oppfølging av pasienter, møte om  leverandørenes erfaringer og innspill fra prosessveileder.

I tilskuddsregelverket for utprøvingen har det vært stilt mange krav til deltakende prosjekt for å legge til rette for samhandling og bred involvering. Dette omfatter krav til avtaler med lokalt sykehus og fastleger, krav til at representant fra sykehus og fastlege skulle delta i prosjektgruppe og utviklingsarbeid og krav til brukermedvirkning. Det er gjennomført tett oppfølging ut fra en fastlagt struktur, med månedlige rapporteringsmøter, prosjektledermøter, samlinger og krav knyttet til deltakelse, også fra prosjekteier lokalt. Rapporteringsmøter har hele tiden vært digitale, mens øvrige møter i hovedsak ble digitale fra mars 2020. Prosjektgjennomføringen er evaluert og innholdet fremkommer i rapporten.

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022