Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.2. Prosjektets mål og formål

Helsedirektoratets formål med ny utprøving er  å få tilstrekkelig kunnskap om avstandsoppfølging til å gi nasjonale anbefalinger om implementering av tiltaket.

I oppdraget er følgende angitt; Utprøvingen skal gi anbefalte tjenesteforløp for digital hjemmeoppfølging (DHO) med klare inklusjons- og eksklusjonskriterier. Både sykehus, hjemmesykepleie, fastlege og pasienten selv kan foreslå digital hjemmeoppfølging som egnet oppfølging, mens fastlegen  vurderer faglig forsvarlighet  av DHO som del av behandlingen. Annet helsepersonell følger opp medisinske målinger i samarbeid med fastlegen. Dette skal gi økt kunnskapsgrunnlag om effekter og gevinster, og synliggjøre hvordan DHO som tiltak kan bidra til å oppfylle nasjonale mål blant annet i Primærhelsetjenestemeldingen. Det skal gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av digital hjemmeoppfølging og prosjektet skal fremme forslag til finansieringsmodell ved en nasjonal skalering.

Effektmål i utprøvingen er bedre fysisk og mental helse, bedre pasientopplevelse til lavere kostnad/ressursbruk.

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022