Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Helsetjenester ved cerebral parese

Cerebral parese (CP) skyldes en skade i den umodne hjerne og rammer først og fremst motorikk. CP er den hyppigste årsaken til varige motoriske funksjonsvansker hos barn, samtidig som mange også opplever utfordringer knyttet til bl.a. syn, hørsel, kognisjon, kommunikasjon og epilepsi. Selve hjerneskaden kan ikke kureres og personer med CP vil ha varierende grad av utfordringer gjennom hele livet. Oppfølging av personer med CP går ut på å kartlegge styrker og svakheter for å tilrettelegge for optimal funksjon med mål om selvstendighet, deltagelse og best mulig livskvalitet i et livsløpsperspektiv. Forekomsten av CP i Norge er ca. 2 per 1000 levendefødte.

CP inndeles først og fremst etter undertype (spastisitet, dyskinesi eller ataksi) og grovmotorisk funksjonsnivå (I-V), der grad V har størst hjelpebehov. Omkring 4 av 5 har spastisitet som sitt dominerende symptom. I kapittelet ser vi nærmere på hvordan tjenester hos denne undertypen varierer, avhengig av om de spastiske lammelsene er ensidige (hemiplegi), primært rammer beina (diplegi) eller armene minst like mye (kvadriplegi).

8.1. Om habiliteringspasientene med cerebral parese

8.2. Bruk av tjenester i spesialisthelsetejenesten

8.3. Bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester

8.4. Bruk av lege, fysioterapi og logoped

8.5. Bruk av utvalgte tjenester i forløp

Siste faglige endring: 18. januar 2024