Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.4Bruk av lege, fysioterapi og logoped

Figur 8.11 viser andel av pasientene med cerebral parese som har hatt konsultasjon hos fastlege, legevakt, fysioterapeut, ridefysioterapeut og logoped i 2022.

Andel av habiliteringspasientene med cerebral parese som har hatt konsultasjoner i 2022, etter alder og diagnose
Figur 8.11: Andel av habiliteringspasientene med cerebral parese som har hatt konsultasjoner i 2022, etter alder og diagnose

Til sammen var 72 prosent av barna på én eller flere konsultasjoner hos fastlegen i 2022, og 25 prosent hadde vært på legevakten. Videre hadde 26 prosent vært på én eller flere konsultasjoner hos fysioterapeut, og 7 prosent hadde benyttet ridefysioterapi. Det var også 7 prosent som hadde vært hos logoped.

Blant barna i yngste aldersgruppe (0–5 år) var 81 prosent på én eller flere konsultasjoner hos fastlegen. I øvrige aldersgrupper gjaldt dette om lag 70 prosent. Legevakt ble benyttet av 41 prosent av barna i yngste aldersgruppe (0–5 år), men var mindre utbredt blant barna i eldre aldersgrupper. Der varierte andelene mellom 18 og 25 prosent. I alle aldersgruppene, bortsett fra yngste, var andelen høyest blant barna med spastisk kvadriplegisk CP.

Fysioterapeut ble i størst grad benyttet av barna i eldste aldersgruppe. Totalt 32 prosent av 16- og 17-åringene var på konsultasjon hos fysioterapeut i 2022, og andelen var høyest blant barna med spastisk kvadriplegisk CP (40 prosent). Barna under 10 år var i minst grad på konsultasjon hos fysioterapeut (21 prosent).

Ridefysioterapi var totalt sett mest utbredt blant barna i 10–12 årsalderen der 9,2 prosent mottok dette.  Bortsett fra i eldste aldersgruppe var andelen gjennomgående høyest blant barna med spastisk diplegisk CP.

Om lag 1 av 10 av barna i alderen 0–5 år var på en eller flere konsultasjoner hos logoped i 2022. Denne andelen var omtrent dobbelt så høy som blant barna som var 10 år eller eldre. Konsultasjon hos logoped var gjennomgående litt mer utbredt blant barna med spastisk kvadriplegisk CP sammenlignet med øvrige.

Figur 8.12 viser gjennomsnittlig antall konsultasjoner per pasient med cerebral parese som har vært hos fastlege, fysioterapeut og logoped i 2022. Barna i yngste aldersgruppe hadde 3,9 konsultasjoner per pasient hos fastlege, noe som var litt høyere enn de eldre barna (mellom 2,9 og 3,3).

Det var flest konsultasjoner per pasient for fysioterapi. Barna som mottok dette hadde i gjennomsnitt 25,1 konsultasjoner per pasient, men det var stor variasjon mellom mottakerne. Det var også relativt mange konsultasjoner per pasient som hadde mottatt ridefysioterapi, og gjennomsnittet var 18,4 per pasient. Hos logoped var antall konsultasjoner per pasient 16,0.

Antall konsultasjoner per tjenestemottaker i 2022 blant barna med cerebral parese.
Figur 8.12: Antall konsultasjoner per tjenestemottaker i 2022 blant barna med cerebral parese.

Siste faglige endring: 18. januar 2024