Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Utvikling i fastlegeordningen

 

2019 Kv4

2020 Kv4

2021 Kv4

2022 Kv4

2023 kv4

Endr. 2022-2023 Antall

Prosend.

Tall per 1.mai 2024

Endr 2024 mai Antall

Antall

         

Antall fastleger

4 858

4 928

4 961

5 057

5 268

211

4,2

5 391

123

Antall lister totalt

5 010

5 130

5 218

5 395

5 614

219

4,1

5 704

90

Ant lister med fast lege

4 884

4 949

4 997

5 085

5 292

207

3,9

5 427

135

Lister med fast ansatte leger

726

804

859

1 053

1 233

180

14,6

1 270

37

Lister med næringsdrivende

4 284

4 326

4 359

4 342

4 381

39

0,9

4 434

53

Lister uten fast lege (ubesatt)

126

181

221

310

322

12

3,7

277

-45

Antall lister ubesatt >1 år

46

67

91

100

129

29

29

113

-16

Listeinnbyggere uten fast lege*

75 542

107 595

138 453

212 289

214 106

1 817

0,8

180 789

-33 317

Listeinnbyggere med fastlege*

5 311792

5 289342

5 290049

5 259147

5 320828

61681

1,2

5 376756

55928

Måltall

         

Fastleger per 1 000 listeinnbygger

0,90

0,91

0,91

0,92

0,95

0,03

 

0,97

0,02

Andel fastleger er spesialist**

62,1

63,1

63,9

63,4

63,3

-0,1

 

63,2

-0,1

Andel fastleger er kvinner**

44,4

45,8

46,8

47,4

48,6

1,2

 

49,4

0,8

Andel fast ansatt, lister m fast lege**

14

14,6

15,5

17,8

20

2,1

 

20,7

0,7

Andel fast ansatt av alle lister

(inkl ubesatte lister)**

14,5

15,7

16,5

19,5

22

2,4

 

22,3

0,3

Gjennomsnitt listelengde- kun faste leger

1 088

1 069

1 059

1 034

1 005

-29

 

991

-14,

Gjennomsnittlig listetak- kun faste leger

1 122

1 104

1 076

1 043

1 013

-30

 

1003

-10,

Differanse gj.snitt. listetak-listelengde

35

36

18

9

8

-1

 

11,8

3,8

Gj.snitt listelengde inkl. ubesatte lister

1 075

1 052

1 040

1 014

986

-28

 

974

-12

Andel lister uten fast lege**

2,5

3,5

4,2

5,7

5,7

0

 

4,9

-0,8

Andel listeinnbyggere uten fast lege**

1,4

2

2,6

3

,9

3,9

3,5

 

3,3

-0,6

Ledige plasser per 1000 innb m fast lege (sum listetak-sum listinnbyggere)

32

33

16

8

7

-1

 

12

5,0

Kilde: FLO. *Gjennomgang av praksis for melding av listestatus høsten 2022 ga færre lister med fast lege. **Endring prosentpoeng

8.1. Sterkere legevekst i 2023 - som fortsetter i 2024

8.2. Ledige plasser og ventelister

8.3. Antall fast ansatte fastleger øker fortsatt - også vekst i næringsdrivende inn i 2024

8.4. Vikarbruk

8.5. Flere leger på fastlegekontorene

Siste faglige endring: 31. mai 2024