Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8.3Antall fast ansatte fastleger øker fortsatt - også vekst i næringsdrivende inn i 2024

Ved utgangen av 2023 var 20 prosent av fastlegene fast ansatt, en økning på to prosentpoeng fra året før (se tabell 8.1). Antall leger med fast ansettelse har økt gjennom hele 2023 (+ 17 prosent) og fortsetter inn i 2024.  Tall fra følgeevalueringen viser at omtrent halvparten av de nye fastlegene i 2023 var kommunalt ansatte[51] . 

De siste årene har det vært lite vekst i avtaler med næringsdrift, men tilveksten økte i siste del av 2023 og fortsetter så langt i 2024. I de befolkningsmessig største kommunene har veksten i fastleger i perioden 2019 til 2024 i hovedsak vært knyttet til næringsdrift (samlet sett), mens mellomstore og mindre kommuner i større grad har hatt vekst i fast ansettelse og samtidig noe nedgang i næringsdrivende fastleger.

Figur 8.13. Kumulativ endring i antall lister med fast ansatt versus næringsdrivende lege. Fra kvartal 1 2019 til kvartal 1 2024.
Figur 8.13. Kumulativ endring i antall lister med fast ansatt versus næringsdrivende lege. Fra kvartal 1 2019 til kvartal 1 2024.
Kilde: FLO.
Figur 8.14. Kumulativ endring i antall fastlegeavtaler etter driftsform og kommunestørrelse. 2019=0.  inklusive ubesatte lister på telledato. Fra kvartal 1 2019- kvartal 1 2024.
Figur 8.14. Kumulativ endring i antall fastlegeavtaler etter driftsform og kommunestørrelse. 2019=0.  inklusive ubesatte lister på telledato. Årlig endring fra 2019 til 2023, samt 1 kvartal 2024
Kilde: FLO.
 

[51] Evaluering av tiltak i allmennlegetjenesten, Evalueringsrapport III, 2024, Oslo Economics og Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn

Siste faglige endring: 31. mai 2024