Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Kvalitet og tilgjengelighet

God kvalitet på helsetjenesten for alle innbyggere er en viktig målsetning i handlingsplanen. En tilgjengelig tjeneste med god faglig praksis, kontinuitet, brukermedvirkning, samhandling, samt ressursutnyttelse som bidrar til bærekraft er viktige dimensjoner. Kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, rekruttering til, og stabilisering av allmennlegetjenesten er sentrale tiltaksområder for å kunne nå målsetningen.  

I Nasjonal helse- og samhandlingsplan (NHSAP)[24] er en god og tilgjengelig allmennlegetjeneste beskrevet som ett av seks hovedgrep for å bidra til bærekraftig i helsetjenesten. Planen løfter også frem viktigheten av en organisering og finansiering som fremmer kvalitet, god ressursutnyttelse med økt grad av tverrfaglighet, innovasjon og en tilgjengelig tjeneste.  

Referanse:

[24] Nasjonal Helse og Samhandlingsplan 2024 – 2027, Vår felles helsetjeneste, Meld. St. 9 (2023–2024) - regjeringen.no

3.1. Status: Kvalitet og tilgjengelighet

3.2. Tiltak: Kvalitet og tilgjengelighet

Siste faglige endring: 31. mai 2024