Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Arbeidsdeling, ledelse og innovasjon

For en helhetlig og god oppfølging av pasientene er det avgjørende at fastleger og annet helsepersonell samhandler og samarbeider godt. Ett av handlingsplanens tre målområder omhandler teamarbeid og nye måter å jobbe på. Målsetningen er å skape et bredere og mer sammenhengende helse- og omsorgstilbud til alle landets innbyggere, spesielt de med kroniske og komplekse helsetilstander. Oppgavene på legekontoret skal utføres på en faglig forsvarlig og effektiv måte, hvor leger og annet helsepersonell samarbeider og deler på oppgavene. Gode fagmiljøer hvor allmennlegetjenesten fungerer som en integrert del av den øvrige kommunale helse- og omsorgstjenesten, vil bidra til kvalitativt gode tjenester. Teknologiske fremskritt åpner for nye samarbeids- og organisasjonsformer både internt på fastlegekontorene og i interaksjon med pasientene.  Ny teknologi muliggjør også at innbyggerne i større grad kan bidra til å følge opp egen helsetilstand og mestre sykdom.

I oppfølgingen av Ekspertutvalgets rapport høsten 2023, ble innovasjon og tverrfaglighet trukket fram som viktig for økt bærekraft i en fremtidig allmennlegetjeneste. Også i nasjonal Helse og sykehusplan 2024 – 2027 pekes det, blant annet på betydningen av arbeidsdeling og innovasjon i allmennlegetjenesten, og hvor regjeringen ønsker å utvikle tverrfaglige fastlegekontor med tydelig ledelse og bredere faglig tilbud."

4.1. Status: Arbeidsdeling, ledelse og innovasjon

4.2. Tiltak: Arbeidsdeling, ledelse og innovasjon

Siste faglige endring: 31. mai 2024