Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.1Svak nedgang i bruken av konsultasjoner totalt 

En innbygger kan ha ulike typer kontakt med fastlege eller legevakt. En konsultasjon innebærer at det er utført helsehjelp som er journalverdig, og kontakten vil normalt utløse egenandel fra pasienten (fram til evt. frikort). En konsultasjon kan skje som ordinær konsultasjon på legekontoret, som e-konsultasjon eller ved sykebesøk. E-konsultasjon innebærer elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og fastlege eller dennes stedfortreder. Fra mars 2020 ble det gjort endringer slik at en e-konsultasjon kan gjennomføres per telefon i tillegg til skriftlig kontakt og via video. Dette er viktig å ha med seg når man ser utvikling av e-konsultasjoner over tid. 

Samlet sett for fastlege og legevakt skjer 92 prosent av alle konsultasjoner med en fastlege i 2023, mens 8 prosent skjer ved legevakt, en fordeling som har vært stabil siden 2018.

Antall konsultasjoner med fastlege og legevakt har økt fra 2018 til 2023 i både absolutte tall og målt per innbygger. Veksten var på 42 konsultasjoner per 100 innbyggere (fra 2,9 til 3,3 konsultasjoner per person i gjennomsnitt).

Antall konsultasjoner med fastlege og legevakt per 100 innbyggere har gått ned med 1 prosent fra 2022 til 2023 (tabell 9.1). Bruken av fysiske konsultasjoner (antall konsultasjoner målt per 100 innbygger) økte med 3 prosent for samme periode, mens antall e-konsultasjoner gikk ned med 14 prosent. Fra 2018 til 2023 økte bruken av konsultasjoner med 11 prosent, og som i hovedsak skyldes en sterk vekst i e-konsultasjoner.

Tabell 9.1. Antall konsultasjoner totalt for fastlege og legevakt i absolutte tall og i antall per 100 innbyggere, 2018-2023.
Kilde: KPR. *Sykebesøk inkludert.

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Prosent endring siste år

Prosent endring fra 2018

Fysisk konsultasjon 

 

Per 100 innbygger 

15 534 967

 

 

283

 

15 617 552

 

 

285

 

13 129 975

 

 

239

 

13 176 918

 

 

240

 

13 964 790

 

 

254

14 588 732

 

 

263

+ 4

 

 

+ 3

- 6

 

 

- 10

E-konsultasjon 

 

Per 100 innbygger 

238 374

 

4

 

445 093

 

8

 

3 613 778

 

66

 

4 535 009

 

83

 

4 202 407

 

77

3 653 997

 

66

- 13

 

-14

+ 1433

 

+ 1372

Sykebesøk

 

Per 100 innbygger 

158 300

 

3

163 804

 

3

204 442

 

4

181 338

 

3

170 118

 

3

170 266

 

3

0

 

- 1

+ 8

 

+3

SUM 

Totalt antall konsultasjoner *

Per 100 innbygger 

15 931 641

 

 

290

16 226 449

 

 

296

16 948 195

 

 

309

17 893 265

 

 

326

18 337 315

 

 

334

18 412 995

 

 

332

0

 

 

- 1

+16

 

 

+11

Målt per innbygger er det de eldste i befolkningen som har flest konsultasjoner med fastlege og legevakt. Innbyggere i aldergruppen over 80 år hadde i 2023 i gjennomsnitt 5,5 konsultasjoner hver med fastlege og legevakt (548 per 100 innbygger). Dette er mer enn dobbelt så mange som blant de yngste (0-19 år) som har 2, 1 konsultasjoner hver (206 per 100 innbygger), og 2 konsultasjoner flere i gjennomsnitt enn innbyggere fra 40-59 år. I absolutte tall utgjør antall konsultasjoner blant de aller eldste likevel bare 8 prosent av totalt antall konsultasjoner hos fastlege og legevakt.

Figur 9.1. Viser fordeling av antall konsultasjoner med fastlege og legevakt for ulike aldersgrupper, 2023, samt fordeling av befolkningen per 01.01.2024 i ulike aldersgrupper. Prosent.
Figur 9.1. Viser fordeling av antall konsultasjoner med fastlege og legevakt for ulike aldersgrupper, 2023, samt fordeling av befolkningen per 01.01.2024 i ulike aldersgrupper. Prosent.
Kilde: KPR

Siste faglige endring: 31. mai 2024